Chi tiết

Trắc nghiệm phong cách học của bạn

>

Mỗi người có một phong cách học khác nhau, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của bạn. Khảo sát này sẽ cho bạn biết phong cách học của bạn là gì, từ đó đưa ra lời khuyên cho bạn để bạn có thể tự điều chỉnh cách học của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hãy điền tên đầy đủ của mình. Kết quả sẽ được thông báo cho bạn sau khi bạn hoàn thành các câu hỏi dưới đây.

TRẮC NGHIỆM PHONG CÁCH HỌC

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)