Chi tiết

Lịch nộp học phí bổ sung (lần cuối)

Mọi chi tiết xin liên hệ cô Nhung (Phòng KH-TC, tầng 3 nhà Hành chính-Hiệu bộ)>

 Hiện nay còn có một số sinh viên chưa nộp học phí đúng hạn hoặc nộp học phí còn thiếu . 

Để tạo điều kiện cho Sinh viên được tham dự kỳ thi học kỳ phụ (học kỳ phụ tổ chức lần đầu ) nên nhà trường sẽ cho phép sinh viên nộp tiền qua ngân hàng vào 03 ngày: 25, 26, 27 tháng 07 năm 2018. 

Ngoài thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp không nộp học phí đúng hạn nào của sinh viên. Sinh viên sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn của học kỳ phụ nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (kể cả học phí của các kỳ trước).

    Đề nghị sinh viên thực hiện các bước sau khi nộp học phí muộn:

        Bước 1: Làm đơn xin nộp học phí muộn, xin xác nhận của giáo vụ và BCN khoa, nộp cho giáo vụ khoa (những sinh viên không có đơn sẽ không được cập nhật học phí)

        Bước 2: Nộp học phí tại ngân hàng đúng ngày 25,26,27/07/2018

 
Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)