Chi tiết

Thông báo học phí trong trang cá nhân

>

Nhà trường đã hoàn thành việc tính học phí, học phí học lại học cải thiện, học phí chương trình 2, các em kiểm tra lại thông tin trong phần XEM HỌC PHÍ để kiểm tra xác nhận.

Nếu có vấn đề thắc mắc, các em email về địa chỉ htbinh@hnue.edu.vn (tiêu đề: Thắc mắc học phí HK2 2017-2018) để được giải đáp và cập nhật.

Lịch thu học phí và định mức thu các em xem ở đây

Trân trọng!

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)