Chi tiết

Lịch đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 1, năm học 2023 - 2024

>

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo: Các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp có nguyện vọng xét tốt nghiệp Đợt 1 (năm học 2023-2024) thực hiện các việc sau để Trường xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp:

1. Đăng ký két tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024 trên trang đào tạo (theo tài khoản cá nhân) từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 14/01/2024.

2. Nộp các minh chứng đáp ứng điều kiện xét tốt nghiệp tại Khoa theo thời gian quy định của mỗi Khoa.

3. Kiểm tra kết quả học tập, nếu có sai sót phải phản ánh ngay với cán bộ Giáo vụ Khoa để được giải quyết.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)