Chi tiết

Lịch thi môn chung của sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024

>

Nhà trường thông báo lịch thi môn chung của sinh viên cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024

Hướng dẫn xem lịch thi: <Tại đây>

Sinh viên lưu ý:

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, không có thẻ sinh viên không được thi.

- Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia thi, sinh viên làm đơn hoãn thi (theo mẫu 1) có kèm minh chứng và gửi về TT Đảm bảo chất lượng (P.618 - Nhà Hiệu bộ) trước thời gian thi của môn thi.

- Nếu SV đã được hoãn thi từ học kỳ trước cần thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (theo mẫu 2) và gửi về TT Đảm bảo chất lượng (P.618 - Nhà Hiệu bộ) trước ngày 15.12.2023.

 

 

 
Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)