Chi tiết

Đăng kí tín chỉ học kỳ II năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024, ban hành Kèm quyết định số 2600/QĐ-ĐHSPHN ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà trường thông báo quy định và kế hoạch đăng ký tín chỉ học kì II như sau.>

1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Chuẩn bị đăng kí

- Tìm hiểu kĩ chương trình đào tạo, kế hoạch mở các lớp tín chỉ (cả môn chung và môn chuyên ngành).

- Đảm bảo rằng mình đủ điều kiện đề đăng ký. Sinh viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí thì chưa thể đăng kí TC học tập trong HK II, năm học 2023 – 2024.

- Nếu cần, tham vấn ý kiến của Thầy Cô cố vấn học tập để xác định các môn sẽ đăng kí học trong HK II năm học 2023 – 2024 cho phù hợp với học lực và tiến trình học tập của bản thân.

1.2. Hình thức đăng kí

- Tự tay thực hiện các thao tác đăng kí trên Cổng đăng kí tín chỉ (CĐKTC) của trường tại địa chỉ https://dtdh.hnue.edu.vn/ theo hướng dẫn đính kèm ở đây

- Đảm bảo mình đã lưu thành công kết quả phiên đăng ký tín chỉ. Lưu ảnh chụp ảnh màn hình Thời khoá biểu cá nhân (rõ ngày giờ đăng ký thành công)  làm căn cứ cho những thắc mắc có thể phát sinh liên quan đến sự cố kĩ thuật.

- Bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập; Tuyệt đối không để lộ thông tin tài khoản cho người khác hoặc nhờ người khác đăng ký tín chỉ hộ. Nếu vi phạm điều này, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hậu quả, tác hại (có thể rất lớn) về sau!

1.3. Gợi ý về Thứ tự ưu tiên để đăng ký thành công, hiệu quả

- Lập (kẻ dạng bảng) TKB cá nhân trên giấy trước, đăng ký trên CĐKTC sau;

- Môn học lại trước, môn học mới lần đầu sau; cuối cùng mới đến môn học cải thiện.

- Môn chuyên ngành trước, môn chung sau; trong các môn chung thì môn chung bắt buộc trước, môn chung tự chọn sau.

- Môn tiên quyết trước, môn không phải tiên quyết sau.

2. CÁC MÔN HỌC VÀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

2.1. Môn chung: có 15 môn học được mở

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số TC

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

POLI 104

2

 

2

Thực hành kĩ năng giáo dục

COMM 301

2

Các ngành SP

3

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

Các ngành SP

4

Ngoại ngữ 1 (Anh,Trung, Pháp, Nga)

 

3

SV cần đăng kí học phần đúng với ngoại ngữ đã đăng kí.

5

Thống kế xã hội học

MATH 137

2

 

6

Nhập môn KHTN và Công nghệ

COMM 104

3

Các ngành tự nhiên

7

Phép tính vi tích phân hàm 1 biến

MATH 159

3

Các ngành tự nhiên

8

Nhập môn KH máy tính

COMP 106

3

Các ngành tự nhiên

9

Phát triển chương trình nhà trường

COMM 004

2

Các ngành SP

10

Giáo dục thể chất 2,3

PHYE 151,250

1

 

11

Nhập môn KHXH và nhân văn

COMM 103

2

Các ngành xã hội

12

Nhân học đại cương

COMM 108

2

Các ngành xã hội

13

Xã hội học đại cương

COMM 109

2

Các ngành xã hội

14

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005

2

Các ngành SP

15

Giáo dục QP-AN học phần 1,2,3,4

DEFE

8

Nhà trường ấn định lịch học

 

Thời khoá biểu môn chung xem tại ĐÂY

- Nếu muốn học lại một môn chung chưa có trong danh sách trên, sinh viên có thể tập hợp những bạn có cùng nguyện vọng rồi cử đại diện gửi email đề nghị mở lớp tới P.Đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn). Nhóm nào đạt số lượng từ 50 SV trở lên sẽ được xem xét mở lớp bổ sung. 

2.2. Môn chuyên ngành

- Mã môn chuyên ngành có gắn kí hiệu đặc trưng theo từng khoa đào tạo.

- Thời khoá biểu môn chuyên ngành xem tại ĐÂY

- Nếu có nguyện vọng học lại môn chuyên ngành chưa có trong danh sách, SV liên hệ với cán bộ giáo vụ khoa để được hỗ trợ.

3. LỊCH ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024

- Các khóa K70, K71, K72, K73 có lịch đăng kí độc lập và nối tiếp nhau.

- Nếu chưa đăng kí được các lớp TC như mong muốn trong đợt mở cho khoá của mình thì SV có thể tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa đăng kí các lớp TC trong các đợt sau đối với khóa học của mình và trong đợt cuối cùng (17/12 - 20/12/2023) đối với SV toàn trường.

- Để đảm bảo công bằng trong tiếp cận đăng kí các lớp TC môn chung, chỉ tiêu đăng kí/01 lớp TC sẽ điều chỉnh tăng dần. Ví dụ, đợt 1 mở 30% chỉ tiêu, đợt 2 mở 50% chỉ tiêu, đợt cuối mở 100% chỉ tiêu.

- Nếu phát sinh trục trặc kĩ thuật về máy chủ, hạ tầng mạng và phần mềm thì Trung tâm CNTT sẽ điều chỉnh thời gian mở cổng đăng kí. SV xem giờ đăng kí cập nhật trên Cổng đăng kí TC.

Dưới đây là kế hoạch dự kiến mở Cổng đăng kí tín chỉ

Đợt 1: K69, K70: từ 08h00 ngày 05/12 đến 17h00 ngày 07/12/2023.

Đợt 2: K71: từ 08h00 ngày 08/12 đến 17h00 ngày 10/12/2023.

Đợt 3:  K72: Từ 08h00 ngày 11/12 đến 17h00 ngày 13/12/2023.

Đợt 4:  K73: Từ 08h00 ngày 14/12 đến 17h00 ngày 16/12/2023.

- Tất cả các khoá (bổ sung, rút bớt, điều chỉnh TKB đã đăng kí): 06h00 ngày 17/12 đến 23h00 ngày 20/12/2023. Lưu ý: Nếu đã hài lòng với TKB đã đăng kí được thì SV không nên điều chỉnh TKB trong thời gian này. Khi SV A thử chuyển từ lớp X sang lớp Y thì SV B có thể đăng kí và chiếm chỗ của SV A ở lớp X. Do vậy, SV A có thể rơi vào tình huống: Lớp Y không đăng kí được (do hết chỉ tiêu) và mất chỗ ở lớp X.

- Trước 15h ngày 18/12/2023: Công bố danh sách các lớp TC bị hủy do số lượng SV đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định. SV kiểm tra thông tin trên Trang http://dtdh.hnue.edu.vn/. Nếu lớp TC mà mình đã đăng kí bị hủy, SV cần chủ động đăng kí sang lớp TC khác (có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu.

Sau ngày 20/12/2023, nếu không đăng kí học thì coi như SV đã tự ý bỏ học. Nếu SV đăng kí không đủ số lượng TC tối thiểu thì SV sẽ không được tham gia học trong HK này và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học tạm thời.

Trong tuần học đầu tiên (08/01 – 12/01/2024), khi đến lớp học phần nếu không được điểm danh thì SV kiểm tra kĩ TKB cá nhân trên Cổng đăng kí TC xem mình có học nhầm lớp không? hoặc danh sách lớp có thiếu tên mình không? Nếu học đúng lớp mà không có tên trong danh sách lớp thì SV báo cáo ngay với giảng viên, đồng thời liên hệ với P. Đào tạo để được hỗ trợ.

4. LỊCH RÚT BỚT HỌC PHẦN

4.1. Từ 21/12 đến 23/12/2023, SV được rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí, nhưng không được đăng kí thêm học phần. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm quy định về số lượng TC tối thiểu. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết các nguyện vọng xin rút tín chỉ của SV vì bất cứ lí do nào.

4.2. Sau ngày 23/12/2023, nếu SV không rút bớt thì học phần vẫn được giữ nguyên. Nếu SV không đi học thì sẽ được xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F. Nhà trường bắt đầu tính toán học phí, do vậy SV không thể thay đổi TKB được nữa.

5. CÁC KÊNH HỖ TRỢ SV TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÍ TC

5.1. Hỗ trợ xử lí các lỗi kĩ thuật.

Hỗ trợ trực tiếp tại Phòng 101 Hội trường 11-10 vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 (14h00 – 17h00) trong tuần từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

Hỗ trợ qua hòm thư điện tử: Cô Nguyễn Thị Mai Ngân, email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

Hỗ trợ thông qua mạng xã hội – nhóm Facebook: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Hà Nội – HNUE tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/daotaohnue

Ghi chú:

- Riêng môn Thực hành kỹ năng giáo dục nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố SV liên hệ thầy Nguyễn Danh Điệp để được hỗ trợ giải quyết (Tầng 8 nhà D3, email: diepnd@hnue.edu.vn, điện thoại: 02437547696).

- Riêng môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố SV liên hệ thầy Nguyễn Đức Dũng để được hỗ trợ giải quyết (Tầng 8 nhà D3, email: dungnd_cntt@hnue.edu.vn, điện thoại: 0977281398).

- Về lịch học môn GDTC, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDTC.

- Về lịch học môn GDQPAN, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDQPAN.

5.2. Hỗ trợ tư vấn về lựa chọn môn học: Thầy/cô cố vấn học tập của mỗi SV.

5.3. Hỗ trợ đăng kí các môn chuyên ngành: Thầy/cô cán bộ giáo vụ của khoa.

5.4. Hỗ trợ xử lí sự cố kĩ thuật (quên mật khẩu, nghẽn mạng, mất môn đã đăng kí thành công...): Liên hệ Trung tâm CNTT qua email: quangvd@hnue.edu.vn (thầy Vi Đức Quang); nghiepnv@hnue.edu.vn (thầy Nguyễn Văn Nghiệp).

Khi gửi emai, SV cần mô tả rõ vấn đề và đính kèm ảnh chụp màn hình lỗi kĩ thuật để minh họa.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)