Chi tiết

Quy định thời gian thu học phí HK3/2022-2023

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK3/2022-2023 như sau:

     I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đại học như sau:

TT

Khối ngành, chuyên ngành

Đơn giá/tín chỉ

Ghi chú

1

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

 

Mức học phí trên bao gồm cả học phí học lần đầu đối với các môn GDTC và GDQP

1.1

Đào tạo giáo viên

260.000đ

1.2

Khoa học giáo dục (Quản lý giáo dục)

280.000đ

2

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

340.000đ

3

Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin….

340.000đ

4

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi……

280.000đ

            

Lưu ý: - Sinh viên Hệ cử nhân ngoài Sư phạm sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ (kể cả các môn GDTC và GDQP).

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm từ K70 trở về trước được miễn học phí, sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71, K72 đã được duyệt hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt  thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí theo mức thu của Trường. Sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71, K72 không đăng ký hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt phải đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ.

II.     Thời gian thu học phí:

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

- Sinh viên hệ Sư phạm từ K70 trở về trước và Sinh viên hệ Sư phạm K71, K72 được hỗ trợ học phí: sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện.

- Sinh viên học chương trình thứ 2.

- Sinh viên hệ cử nhân ngoài Sư phạm và sinh viên K71, K72 hệ Sư phạm không được hỗ trợ học phí.

 

 

 

Từ  01/07/2023

đến 10/07/2023

 

   

 

 

Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

 

III.      Cách tính học phí phải nộp:

Sinh viên Nguyễn Minh A ngành CNTT, mã sinh viên 715105400 muốn nộp học phí của HK3/22-23, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 13 tín chỉ  ngành  CNTT và 2 tín chỉ học lại Chương trình 2 ngành Tâm lý học):  

      * Số tiền phải nộp

       Học phí học đi ngành  CNTT:             13 tín chỉ x 340.000đ = 4.420.000đ

       Học phí học CT2 ngành Tâm lý học:    2 tín chỉ x 280.000đ =    560.000đ

                                          Tổng số tiền:                                              4.980.000đ

IV.       Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng:

Sinh viên có thể lựa chọn nộp học phí vào một trong 2 ngân hàng sau:  Ngân hàng Agribank hoặc Ngân hàng BIDV

A. Nộp qua ngân hàng Agribank chi nhánh Từ Liêm:

Cách 1: Sinh viên nộp học phí qua ứng dụng của các ngân hàng:

u Qua ứng dụng của Ngân hàng Agribank

Đăng nhập Agribank E-MOBILE BANKING ,-> Thanh toán Hóa đơn ->Nộp tiền Học phí -> Chọn Tên trường ; Nhập Mã Sinh Viên - > Tiếp Tục -> Xác thực lại thông tin về tên và số tiền -> Tiếp tục để Thanh toán.

v Qua ứng dụng của các Ngân hàng khác Agribank

 Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, chọn chuyển tiền/ chuyển khoản nhanh NAPAS 247

‚ Nhập thông tin tài khoản:

- Ngân hàng thụ hưởng: Agribank

- Tài khoản thụ hưởng: v100050xxxxxxxxx(trong đó 9 ký tự x là mã sinh viên)

< Hệ thống trả về thông tin người thụ hưởng: HD+Số tiền+Họ và tên

Trường hợp không còn kỳ thanh toán, hệ thống trả về thông tin người thụ hưởng là “ KH chưa đến kỳ hạn thanh toán

ƒ Kiểm tra lại thông tin và nhập số tiền theo đúng thông tin người thụ hưởng trả về. Lưu thông tin người nhận cho những lần thanh toán tiếp theo.

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Minh A có mã Sinh viên số 715105400 nộp học phí với số tiền 4.980.000 đ

Tài khoản thụ hưởng: v100050715105400

Hệ thống trả về tại trường Tên TK: HD 4980000 Nguyen Minh A

Lưu ý: Số tiền nhập phải khớp đúng với số tiền được trả về từ hệ thống. Nếu nhập số tiền khác với hệ thống trả về thì giao dịch tự động trở thành giao dịch không thành công.

(Thanh toán học phí qua các ứng dụng sẽ được tự động cập nhật ngay trên trang Web: daotao.hnue.edu.vn )

Cách 2: Sinh viên (tất cả sinh viên của trường) chuyển tiền học phí trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin sau:

     Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

Số tài khoản:         3100201025091

Tại ngân hàng: Agribank Chi nhanh Tu Liem  

Số tiền:             4.980.000 đ

Nội dung: 715105400  Nguyen Minh A nop tien HK3 (ĐT: 0912…..)

                   mã số SV        họ và tên                                 số ĐT của SV

Lưu ý: - Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần). Ngân hàng chỉ hỗ trợ gạch nợ thủ công trong ngày làm việc.

- Sau khi nộp học phí theo đúng hướng dẫn, Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HỌC PHÍ & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp đúng mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline 02437643118 (NH Nông nghiệp) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời. 

Cách 3: Sinh viên (sinh viên K70 trở về trước) nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở tại Ngân hàng Agribank trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 50.000đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên).

B. Nộp qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Cách 1: Sinh viên (tất cả sinh viên của trường) chuyển tiền học phí trực tiếp vào tài khoản định danh của sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam theo chỉ dẫn thanh toán sau:

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản định danh: 963454xxxxxxxxxHP1 (trong đó: 9 ký tự xxxxxxxxx trùng với mã số sinh viên)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Nội dung nộp tiền: Họ và tên sv – Số ĐT của SV - nộp học phí

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Minh A có mã sinh viên số 715105400 nộp học phí với số tiền 4.980.000 đ

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Minh A

Số tài khoản:         963454715105400HP1

Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số tiền:                       4.980.000đ           

Nội dung:  Nguyen Minh A  – 0909999998 - nộp học phí

                       họ và tên SV        số ĐT của SV

Lưu ý: - Khi nộp tiền sinh viên cần kiểm tra tên chủ tài khoản có đúng tên mình hay không?

- Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền/màn hình giao dịch để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

Cách 2 : Sinh viên (sinh viên K71 và K72) nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu giấy trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 0đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên).

* Ngay sau khi giao dịch thành công theo đúng hướng dẫn Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HỌC PHÍ & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp đúng qua ngân hàng BIDV  sau  mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline: 0243.7225137 (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời.

 

Ghi chú:  - Sinh viên nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp và đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

- Sinh viên nộp học phí không đúng tài khoản và cú pháp theo hướng dẫn thì học phí sẽ không được cập nhật vào trang đào tạo.

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)