Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023

>

Căn cứ Quyết định số 3876/QĐ - ĐHSPHN ngày 30 tháng 08 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2022 - 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 497/TB- ĐHSPHN ngày 20 tháng 10 năm 2022 về việc lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023    (lịch thu từ ngày 22/11/2022 đến ngày 02/12/2022).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK1/2022-2023 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

-Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

       *** Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

File danh sách sinh viên nợ học phí

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)