Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc

>

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, trong đó quy định học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thực hiện Công văn số 495/BHXH-BPT ngày 19/08/2022 của Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023; Công văn số 1002/UBND-BHXH ngày 07/09/2022 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo đến Ban chủ nhiệm các  khoa về việc thu lệ phí tham gia BHYT của sinh viên năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Mức đóng Bảo hiểm y tế:

 Số tiền đóng = Mức lương cơ sở (tại thời điểm đóng tiền ) x  4,5%  x  số tháng tham gia.

Trong đó: học sinh, sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

                 1.490.000  x  4.5%  x  70% = 46.935đồng/1 tháng

 - Sinh viên K70, K71K72 (chưa đóng tiền mua thẻ đợt 1):

 Hạn thẻ 12 tháng từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023: 46.935 x 12 tháng =  563.220đ

- Sinh viên năm cuối K69:

Hạn thẻ 6 tháng từ ngày 01/01/2023 đến hết 30/06/2023: 46.935 x 06 tháng =  281.610đ

2. Thời gian đóng: Từ 15/11/2022 đến hết 05/12/2022 (ngoài thời gian quy định Nhà trường sẽ không giải quyết).

3. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo quy định sau:

Sinh viên chuyển tiền mua BHYT trực tiếp vào tài khoản định danh của sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam theo các mức được ký hiệu như sau:

- Mức 1 ký hiệu BH1: thời hạn thẻ BHYT 15 tháng - Số tiền 704.025đ

- Mức 2 ký hiệu BH2: thời hạn thẻ BHYT 12 tháng - Số tiền 563.220đ

- Mức 3 ký hiệu BH3: thời hạn thẻ BHYT 06 tháng - Số tiền 281.610đ

4. Hướng dẫn các cách nộp BHYT trên các kênh khác nhau đối với các ngân hàng

Cấu trúc chung chỉ dẫn thanh toán:

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản định danh: 963464xxxxxxxxxBHy

trong đó:  9 ký tự xxxxxxxxx trùng với mã số sinh viên

              y lần lượt là 1 hoặc 2 hoặc 3 tương đương với các mức đóng BHYT Mức 1, Mức 2, Mức 3

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Nội dung nộp tiền: Họ và tên sv – Số ĐT của SV - nộp BHYT

Ví dụ1: Sinh viên Lo Khanh Hung có mã sinh viên số 725901029 nộp BHYT Mức 1 tương đương thời hạn BHYT 15 tháng, số tiền BHYT cần nộp: 704.025 đ

Tên chủ tài khoản: Lo Khanh Hung

Số tài khoản:         963464725901029BH1

Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số tiền:                       704.025 đ           

Nội dung:  Lo Khanh Hung  – 0909999998 - nộp BHYT

                        họ và tên SV        số ĐT của SV

Ví dụ2: Sinh viên Lo Khanh Hung có mã sinh viên số 725901029 nộp BHYT Mức 2 tương đương thời hạn BHYT 12, tháng số tiền BHYT cần nộp: 563.220 đ

Tên chủ tài khoản: Lo Khanh Hung

Số tài khoản:         963464725901029BH2

Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số tiền:                       563.220 đ           

Nội dung:  Lo Khanh Hung  – 0909999998 - nộp BHYT

                        họ và tên SV         số ĐT của SV

Ví dụ3: Sinh viên Lo Khanh Hung có mã sinh viên số 725901029 nộp BHYT Mức 3 tương đương thời hạn BHYT 06 tháng, số tiền BHYT cần nộp: 281.610 đ

Tên chủ tài khoản: Lo Khanh Hung

Số tài khoản:         963464725901029BH3

Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số tiền:                       281.610 đ           

Nội dung:  Lo Khanh Hung  – 0909999998 - nộp BHYT

                        họ và tên SV         số ĐT của SV

4.1. Tại app Smart banking của Ngân hàng BIDV (sinh viên được miễn phí chuyển tiền):

         Sinh viên/Phụ huynh chọn mục Thanh toán-> Học phí, Lệ phí trường học -> Nhập từ khóa “DHSPHN” trong mục chọn nhà cung cấp -> Chọn Thanh toan bao hiem - DHSPHN.-> Nhập số tài khoản định danh sinh viên tại ô mã khách hàng -> Tiếp tục -> SV kiểm tra chương trình chạy ra đúng thông tin của sinh viên, nhập Smart OTP để xác thực giao dịch. Thành công

4.2.  Chuyển khoản trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngân hàng BIDV:

         Sinh viên/Phụ huynh đến các cơ sở giao dịch của ngân hàng BIDV báo nộp tiền BHYT và cung cấp cho giao dịch viên mã số sinh viên, giao dịch viên của BIDV sẽ tự động xử lý trên chương trình Thanh toán hóa Online của BIDV

4.3. Chuyển tiền từ các Ngân hàng khác:

* Tại smart banking ngân hàng khác:

         Sinh viên /Phụ huynh Đăng nhập App Ngân hàng -> Chọn mục Chuyển tiền -> Chuyển tiền liên ngân hàng -> nhập số tài khoản định danh của sinh viên -> Chọn ngân hàng BIDV -> Nhập số tiền đúng cần nộp theo các mức BHYT cần đóng -> Nhập nội dung theo hướng dẫn -> Kiểm tra (hệ thống sẽ hiện ra tên sinh viên để đối chiếu khớp đúng) -> Tiếp tục -> Nhập Smart OTP để xác nhận giao dịch thành công

* Chuyển khoản trực tiếp tại các cơ sở giao dịch của các ngân hàng:

         Sinh viên/Phụ huynh đến trực tiếp tại các cơ sở giao dịch của các ngân hàng cung cấp cho Giao dịch viên của ngân hàng: Số tài khoản Tên tài khoản định danh của sinh viên, Ngân hàng hưởng, Nội dung chuyển tiền.

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản: Số tài khoản định danh của sinh viên (cấu trúc theo hướng dẫn)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Nội dung nộp tiền: Họ và tên sinh viên – Số điện thoại – Nộp BHYT

Lưu ý:

+ Khi nộp tiền sinh viên cần kiểm tra tên chủ tài khoản có đúng tên mình hay không?

+ Sinh viên nộp đúng Tài khoản của Trường đã quy định và nộp đúng, đủ số tiền cần để mua BHYT (nếu số tiền không đúng 1 trong 3 mức trên thì sẽ không giao dịch được)

+ Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

+ Không chuyển tiền qua cây ATM vì không thể hiện nội dung chuyển khoản

5. Hướng dẫn sinh viên tra cứu khi tham gia bảo hiểm y tế:

- Sinh viên tự kiểm tra hạn thẻ bằng cách nhắn tin theo cú pháp:

BH<dấu cách>THE< dấu cách>mã thẻ BHYT gửi 8079.

- Sinh viên K69, K70, K71 đã tham gia BHYT tại Trường năm 2022 giữ lại thẻ để tiếp tục sử dụng, nộp tiền tham gia tiếp, thời hạn sử dụng thẻ sẽ được BHXH Việt Nam gia hạn trên hệ thống. Sinh viên tham gia BHYT lần đầu tại Trường sẽ được cấp thẻ BHYT mới.

- Yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số để theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm và sử dụng thẻ BHYT điện tử khi cần.

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc…) được cấp thẻ BHYT miễn phí hàng năm, không phải tham gia BHYT tại trường, photo thẻ BHYT còn hạn nộp về bộ phận y tế.

Mọi thông tin về vướng mắc, tra soát trong quá trình nộp tiền, liên hệ Cô Thùy – Ngân hàng BIDV (0967447384); thắc mắc về Bảo hiểm y tế liên hệ Cô Giang (0978934924) trong giờ hành chính.

Đề nghị Ông (Bà) Trưởng các khoa thông báo, đôn đốc nhắc nhở sinh viên của khoa mình nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, chưa hợp lý, đề nghị các khoa có ý kiến về trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)