Chi tiết

THÔNG BÁO về việc thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022 -2023

>

           Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên Sư phạm;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu,  quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn,  giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Căn cứ Quyết định số 3876/QĐ - ĐHSPHN ngày 30 tháng 08 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2022 - 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK1/2022-2023 như sau.

I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đại học như sau:

TT

Khối ngành, chuyên ngành

Đơn giá/tín chỉ

Ghi chú

1

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

Mức học phí trên bao gồm cả học phí học lần đầu đối với các môn GDTC và GDQP

1.1

Đào tạo giáo viên

340.000đ

1.2

Khoa học giáo dục (Quản lý giáo dục)

360.000đ

2

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

390.000đ

3

Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin….

420.000đ

4

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi……

350.000đ

            

Lưu ý: - Sinh viên Hệ cử nhân ngoài Sư phạm sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ (kể cả các môn GDTC và GDQP).

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm từ K70 trở về trước được miễn học phí, sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71, K72 đã được duyệt hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt  thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí theo mức thu của Trường. Sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71, K72 không đăng ký hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt phải đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ.

II.     Thời gian thu học phí:

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

- Sinh viên hệ Sư phạm từ K70 trở về trước và Sinh viên hệ Sư phạm K71, K72 được hỗ trợ học phí: sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện.

- Sinh viên học chương trình thứ 2.

- Sinh viên hệ cử nhân ngoài Sư phạm và sinh viên K71, K72 hệ Sư phạm không được hỗ trợ học phí.

 

Từ  22/11/2022

đến 02/12/2022

 

   Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

 

III.            Cách tính học phí phải nộp:

Sinh viên Nguyễn Minh Quang khoa CNTT, mã sinh viên 715105196 muốn nộp học phí của HK1/22-23, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 13 tín chỉ  ngành  CNTT và 2 tín chỉ học lại Chương trình 2 ngành Tâm lý học):  

      * Số tiền phải nộp

       Học phí học đi ngành  CNTT:             13 tín chỉ x 390.000đ = 5.070.000đ

       Học phí học CT2 ngành Tâm lý học:    2 tín chỉ x 350.000đ =    700.000đ

                                          Tổng số tiền:                                              5.770.000đ

IV.            Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng:

Sinh viên có thể lựa chọn nộp học phí vào một trong 2 ngân hàng sau:  Ngân hàng Agribank hoặc Ngân hàng BIDV

A. Nộp qua ngân hàng Agribank chi nhánh Từ Liêm

Cách 1: Sinh viên chuyển tiền học phí trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin sau:

     Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

Số tài khoản:         3100201025091

Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

Số tiền:             5.770.000 đ

Nội dung: 715105196  Nguyen Minh Quang nop tien HK1 (ĐT: 0912…..)

                   mã số SV        họ và tên                             số ĐT của SV

Lưu ý: - Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

- Sau khi nộp học phí, Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HỌC PHÍ & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline 02437643118 (NH Nông nghiệp) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời. 

Cách 2: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở tại Ngân hàng Agribank trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 50.000đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên).

B. Nộp qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Cách 1: Sinh viên chuyển tiền học phí trực tiếp vào tài khoản định danh của sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam theo chỉ dẫn thanh toán sau:

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên sinh viên

- Số tài khoản định danh: 963454xxxxxxxxxHP1 (trong đó: 9 ký tự xxxxxxxxx trùng với mã số sinh viên)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Nội dung nộp tiền: Họ và tên sv – Số ĐT của SV - nộp học phí

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Minh Quang có mã sinh viên số 715105196 nộp học phí với số tiền 5.770.000 đ

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Minh Quang

Số tài khoản:         963454715105196HP1

Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số tiền:                       5.770.000 đ           

Nội dung:  Nguyen Minh Quang  – 0909999998 - nộp học phí

                        họ và tên SV              số ĐT của SV

Lưu ý: - Khi nộp tiền sinh viên cần kiểm tra tên chủ tài khoản có đúng tên mình hay không?

- Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền/màn hình giao dịch để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

Cách 2 : Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu giấy trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 0đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên).

* Ngay sau khi giao dịch thành công Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HỌC PHÍ & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp qua ngân hàng BIDV  sau  mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline: 0243.7225137 (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời.

Ghi chú: Sinh viên nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp và đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)