Chi tiết

Đăng ký xét TN đợt 3 năm học 2021-2022

>

Sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022, chọn đăng ký Đợt xét 3 năm học 2021-2022 trên Cổng đăng ký tín chỉ từ ngày 11/08/2022 đến 8h30 ngày 15/08/2022.