Chi tiết

Lịch thi môn chung Học kỳ 3 năm học 2021-2022

>

Nhà trường thông báo lịch thi môn chung của sinh viên cuối học kỳ 3 năm học 2021-2022

Sinh viên lưu ý:

- Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia thi, sinh viên làm đơn hoãn thi (theo mẫu 1) có kèm minh chứng và gửi về P.618 - Nhà Hiệu bộ hoặc gửi qua email: thimonchunghnue@gmail.com trước thời gian thi của môn thi.

- Nếu SV đã được hoãn thi từ học kỳ trước cần thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (theo mẫu 2) và gửi về P.618 - Nhà Hiệu bộ trước ngày 25.07.2022.

- Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.