Chi tiết

THÔNG BÁO về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

>

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ - ĐHSPHN ngày 16 tháng 09 năm 2021 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2021 - 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 55/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc lịch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (lịch thu từ ngày 21/03/2022 đến ngày 31/03/2022).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2/2021-2022 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

  • Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

       *** Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

Danh sách sinh viên còn nợ học phí:

Mã sinh viên Họ và tên Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Hoàn trả trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương C 5,200,000 0 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh B 6,720,000 0 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa B 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương C 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến C 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn B 12,660,000 0 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625111029 Nguyễn Thị Huyền Trang E 5,760,000 0 0 5,760,000 0 0 5,760,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh A 1,380,000 0 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo G 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng A 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635102019 Đoàn Đức Lưu A 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 1,200,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc B 1,080,000 0 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh B 4,560,000 0 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh B 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà A 3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh B 9,870,000 0 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức CN 10,590,000 0 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc DN 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài DT 2,750,000 0 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh CN 10,900,000 0 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang DT 3,020,000 0 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà C 7,320,000 0 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh B 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645111007 Bùi Thế Long E 17,550,000 0 0 17,550,000 16,770,000 0 780,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình A 9,550,000 0 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh A 4,460,000 0 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến TN 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến B 4,650,000 0 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645611038 Phạm Minh Ngọc E 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy A 4,010,000 0 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân A 1,600,000 0 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt B 9,300,000 0 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp A 5,850,000 0 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức A 3,060,000 0 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết D 3,120,000 0 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân D 12,490,000 0 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo A 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài C 8,490,000 0 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655103006 Phùng Vân Anh A 30,750,000 0 0 30,750,000 29,970,000 0 780,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo DN 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt C 18,390,000 0 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc B 17,100,000 0 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh B 8,670,000 0 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655301015 Đào Thị Thanh Hằng A 40,010,000 0 0 40,010,000 36,630,000 0 3,380,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát C 14,990,000 0 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc C 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy D 9,180,000 0 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655604023 Vũ Thùy Linh A 1,230,000 0 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605041 Đặng Thùy Linh A 31,720,000 0 0 31,720,000 30,940,000 0 780,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang B 3,210,000 0 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh A 10,290,000 0 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường A 24,990,000 0 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh E 13,720,000 0 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên E 8,320,000 0 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt A 4,090,000 0 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn A 9,460,000 0 0 9,460,000 6,340,000 0 3,120,000
655801031 Cao Anh Tú A 8,680,000 0 0 8,680,000 6,340,000 0 2,340,000
655802004 Đoàn Thu Hằng B 1,450,000 0 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655903040 Phạm Hải Yến A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
655905034 Bùi Thị Thương A 6,870,000 0 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
655906018 Vi Văn Hùng A 50,370,000 0 0 50,370,000 47,250,000 0 3,120,000
657102001 Lê Xuân Bách A 8,000,000 0 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh C 1,920,000 0 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665105033 Nguyễn Nhật Khang B 36,640,000 0 0 36,640,000 35,280,000 0 1,360,000
665112008 Cao Thị Hương Ly K 12,240,000 0 0 12,240,000 10,680,000 0 1,560,000
665211016 Bùi Thu Trang K 10,290,000 0 0 10,290,000 9,770,000 0 520,000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh TN 27,000,000 0 0 27,000,000 21,280,000 0 5,720,000
665311010 Nguyễn Yến Linh K 10,250,000 0 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm A 27,510,000 0 0 27,510,000 21,010,000 0 6,500,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc C 12,810,000 0 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665601155 Nguyễn Thị Trang D 25,160,000 0 0 25,160,000 18,660,000 0 6,500,000
665602002 Lê Hà Anh A 32,080,000 0 0 32,080,000 22,720,000 0 9,360,000
665602012 Nguyễn Thành Chung A 21,660,000 0 0 21,660,000 20,100,000 0 1,560,000
665603004 Nguyễn Thị Kim Chi A 13,820,000 0 0 13,820,000 7,820,000 0 6,000,000
665603017 Nguyễn Thị Hương A 13,070,000 0 0 13,070,000 7,070,000 0 6,000,000
665606002 Đặng Thị Bình A 21,410,000 0 0 21,410,000 17,090,000 0 4,320,000
665606010 Phạm Thị Hằng A 26,900,000 0 0 26,900,000 20,330,000 0 6,570,000
665606014 Vi Thị Hiền A 22,950,000 18,550,000 0 4,400,000 3,840,000 0 560,000
665606021 Ngô Huy Hoàng A 42,700,000 0 0 42,700,000 39,900,000 0 2,800,000
665606032 Lê Thị Linh A 20,950,000 0 0 20,950,000 16,630,000 0 4,320,000
665606054 Lê Thị Phương Thảo B 36,440,000 0 0 36,440,000 35,880,000 0 560,000
665611007 Nguyễn Linh Chi E 28,250,000 0 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665703010 Trần Thị Trà My A 1,560,000 0 0 1,560,000 0 0 1,560,000
665801005 Nguyễn Xuân Cường A 5,000,000 0 0 5,000,000 4,280,000 0 720,000
665901013 Phạm Thị Thu Hường A 4,820,000 0 0 4,820,000 3,000,000 0 1,820,000
665917012 Trần Mỹ Linh D 3,850,000 0 0 3,850,000 3,250,000 0 600,000
665917020 Trần Minh Thành D 3,840,000 0 0 3,840,000 3,600,000 0 240,000
665917022 Đỗ Thị Thu D 34,860,000 0 0 34,860,000 29,920,000 0 4,940,000
675101078 Đinh Mạnh Kiên B 14,620,000 0 0 14,620,000 13,060,000 0 1,560,000
675103051 Nguyễn Tuấn Long TN 14,720,000 0 0 14,720,000 11,600,000 0 3,120,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng B 45,950,000 0 0 45,950,000 45,230,000 0 720,000
675105055 Nguyễn Thị Lập C 32,250,000 0 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675201012 Dương Trần Định TN 11,580,000 0 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa A 3,520,000 0 0 3,520,000 2,440,000 0 1,080,000
675302010 Nguyễn Thuý Ngọc E 49,810,000 0 0 49,810,000 48,790,000 0 1,020,000
675601151 Nguyễn Thị Kiều Trinh D 5,180,000 0 0 5,180,000 2,580,000 0 2,600,000
675603038 Đinh Phương Loan A 4,800,000 0 0 4,800,000 4,020,000 0 780,000
675605037 Hoàng Thị Trâm A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675606042 Hoàng Họa Mi B 38,090,000 0 0 38,090,000 37,530,000 0 560,000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung B 37,620,000 0 0 37,620,000 35,660,000 0 1,960,000
675606058 Nguyễn Thu Phương B 28,690,000 0 0 28,690,000 24,640,000 0 4,050,000
675606061 Nguyễn Ngọc Sơn B 39,250,000 0 0 39,250,000 34,770,000 0 4,480,000
675614011 Nguyễn Phi Bằng B 49,310,000 0 0 49,310,000 42,030,000 0 7,280,000
675614015 Trần Thị Thu Diễm B 35,890,000 0 0 35,890,000 35,330,000 0 560,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc C 28,300,000 0 0 28,300,000 17,980,000 0 10,320,000
675614071 An Thị Hà Vy C 66,700,000 0 0 66,700,000 58,300,000 0 8,400,000
675701001 Dương Phương Anh A 13,690,000 0 0 13,690,000 12,650,000 0 1,040,000
675801013 Lê Thị Mai Hương A 4,060,000 0 0 4,060,000 2,560,000 0 1,500,000
675801030 Phùng Thu Thúy A 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000
675801038 Đào Lê Thanh Xuân A 9,880,000 0 0 9,880,000 9,360,000 0 520,000
675801039 Lê Thị Yến A 9,600,000 0 0 9,600,000 9,080,000 0 520,000
675901003 Lê Quốc Cường A 5,980,000 0 0 5,980,000 5,200,000 0 780,000
675901015 Nguyễn Ngọc Minh A 11,150,000 0 0 11,150,000 6,990,000 0 4,160,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh A 750,000 0 0 750,000 0 0 750,000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675906007 Cao Thị Hải A 16,740,000 0 0 16,740,000 14,140,000 0 2,600,000
675907027 Bùi Đức Trung A 11,820,000 0 0 11,820,000 10,140,000 0 1,680,000
675914022 Nguyễn Thị Phương Loan K 2,600,000 0 0 2,600,000 2,080,000 0 520,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh D 3,190,000 0 0 3,190,000 0 0 3,190,000
685101070 Nguyễn Thanh Long CLC 1,560,000 0 0 1,560,000 0 0 1,560,000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng A 10,820,000 0 0 10,820,000 9,520,000 0 1,300,000
685103063 Đặng Thị Oanh B 8,900,000 0 0 8,900,000 6,560,000 0 2,340,000
685105020 Hoàng Văn Hiện D 43,140,000 0 0 43,140,000 35,660,000 0 7,480,000
685105021 Nguyễn Khắc Hiệp D 47,420,000 0 0 47,420,000 40,960,000 0 6,460,000
685105066 Nguyễn Việt Tiến D 46,140,000 44,100,000 0 2,040,000 5,560,000 4,200,000 680,000
685111031 Trần Anh Sơn E 62,520,000 0 0 62,520,000 57,040,000 0 5,480,000
685113003 Tạ Thị Ngọc Diệp K 3,960,000 0 0 3,960,000 3,440,000 0 520,000
685113009 Phạm Thu Hà K 7,080,000 0 0 7,080,000 6,040,000 0 1,040,000
685113026 Tô Thị Phương Thảo K 1,040,000 0 0 1,040,000 680,000 0 360,000
685201006 Vũ Hoàng Anh A 9,640,000 0 0 9,640,000 8,340,000 0 1,300,000
685301050 Nguyễn Thu Trang A 8,940,000 0 0 8,940,000 8,420,000 0 520,000
685602030 Bùi Hương Ly A 8,170,000 0 0 8,170,000 7,130,000 0 1,040,000
685602037 Phạm Bích Phương A 4,180,000 0 0 4,180,000 3,140,000 0 1,040,000
685602041 Lường Thị Vi Thảo A 4,040,000 0 0 4,040,000 3,000,000 0 1,040,000
685606002 Đào Thế Anh A 38,280,000 0 0 38,280,000 29,320,000 0 8,960,000
685606018 Kiều Duy Dương A 29,920,000 0 0 29,920,000 25,720,000 0 4,200,000
685606056 Trần Thị Ly B 38,410,000 0 0 38,410,000 33,650,000 0 4,760,000
685606058 Nguyễn Thị Trà My B 8,750,000 0 0 8,750,000 4,000,000 0 4,750,000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc B 14,590,000 0 0 14,590,000 10,000,000 0 4,590,000
685606062 Nguyễn Thúy Ngọc B 15,500,000 0 0 15,500,000 11,990,000 0 3,510,000
685606063 Đoàn Khôi Nguyên B 40,570,000 0 0 40,570,000 36,090,000 0 4,480,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh E 41,270,000 0 0 41,270,000 29,790,000 0 11,480,000
685611080 Đặng Vĩ Quỳnh G 45,170,000 0 0 45,170,000 42,090,000 0 3,080,000
685613004 Đỗ Nguyễn Linh Chi B 5,250,000 0 0 5,250,000 4,470,000 0 780,000
685613054 Nguyễn Hải Yến C 8,570,000 0 0 8,570,000 7,530,000 0 1,040,000
685614004 Trần Phương Anh D 36,910,000 0 0 36,910,000 31,310,000 0 5,600,000
685614005 Bùi Thị Diệp Ánh C 37,630,000 0 0 37,630,000 32,030,000 0 5,600,000
685614006 Vũ Thị Ánh C 37,360,000 0 0 37,360,000 31,760,000 0 5,600,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi D 11,630,000 0 0 11,630,000 6,500,000 0 5,130,000
685614040 Nguyễn Nhĩ Trang D 43,690,000 0 0 43,690,000 36,410,000 0 7,280,000
685614041 Nguyễn Thu Trang D 35,790,000 0 0 35,790,000 30,190,000 0 5,600,000
685614048 Vũ Nguyễn Tường Vi C 38,440,000 0 0 38,440,000 38,240,000 0 200,000
685701017 Lê Hoàng Hải A 6,400,000 0 0 6,400,000 5,880,000 0 520,000
685703017 Lê Quang Nam A 7,420,000 0 0 7,420,000 6,120,000 0 1,300,000
685703024 Phạm Phương Trang A 9,010,000 0 0 9,010,000 5,370,000 0 3,640,000
685711011 Nguyễn Tuấn Anh I 36,260,000 0 0 36,260,000 35,420,000 0 840,000
685711024 Phạm Ngọc Lan Chi G 36,260,000 0 0 36,260,000 35,420,000 0 840,000
685711085 Phạm Thị Nga E 38,700,000 0 0 38,700,000 34,500,000 0 4,200,000
685711095 Dư Minh Nhật I 37,610,000 0 0 37,610,000 36,770,000 0 840,000
685711140 Đặng Thị Hải Yến E 38,530,000 0 0 38,530,000 37,130,000 0 1,400,000
685801002 Nguyễn Đức Mạnh A 5,780,000 0 0 5,780,000 3,960,000 0 1,820,000
685901008 Nguyễn Ngọc Anh Đức A 2,840,000 0 0 2,840,000 2,060,000 0 780,000
685904009 Bùi Thu Hà A 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
685904038 Nguyễn Thị An Quỳnh A 1,720,000 0 0 1,720,000 1,200,000 0 520,000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc A 37,780,000 0 0 37,780,000 34,700,000 0 3,080,000
695101102 Bùi Nguyễn Tuấn Long C 5,900,000 0 0 5,900,000 2,520,000 0 3,380,000
695102011 Lý Việt Hoàng A 2,900,000 0 0 2,900,000 1,080,000 0 1,820,000
695102030 Nguyễn Thị Huyền Tri A 8,680,000 0 0 8,680,000 5,820,000 0 2,860,000
695103014 Vương Thị Thùy Anh A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
695103079 Vũ Hải Long B 4,660,000 0 0 4,660,000 3,620,000 0 1,040,000
695105011 Hà Tùng Bách C 37,620,000 0 0 37,620,000 31,160,000 0 6,460,000
695105022 Đàm Trung Đức C 38,000,000 0 0 38,000,000 29,864,500 0 8,135,500
695105023 Hồ Anh Đức C 37,240,000 0 0 37,240,000 31,120,000 0 6,120,000
695105046 Trần Nguyên Hiếu B 9,920,000 0 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695105058 Dương Huy Huy C 38,360,000 0 0 38,360,000 33,260,000 0 5,100,000
695105060 Nguyễn Văn Huy C 35,500,000 0 0 35,500,000 29,380,000 0 6,120,000
695105115 Phạm Văn Thành D 38,320,000 0 0 38,320,000 25,400,000 0 12,920,000
695105125 Nguyễn Quốc Trung D 36,180,000 0 0 36,180,000 29,380,000 0 6,800,000
695111089 Đào Thị Hồng Vân E 9,920,000 0 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695211015 Nguyễn Việt Hoàng K 1,820,000 0 0 1,820,000 780,000 0 1,040,000
695211024 Nguyễn Thị Ngoan K 1,500,000 0 0 1,500,000 720,000 0 780,000
695602104 Trương Quốc Nguyên B 3,130,000 0 0 3,130,000 2,610,000 0 520,000
695603050 Phạm Thị Huệ A 5,360,000 0 0 5,360,000 4,320,000 0 1,040,000
695604005 Trịnh Văn Cường A 28,980,000 0 0 28,980,000 23,940,000 0 5,040,000
695604043 Nguyễn Thu Trang A 30,480,000 0 0 30,480,000 25,160,000 0 5,320,000
695606006 Lê Vũ Anh A 29,900,000 0 0 29,900,000 24,580,000 0 5,320,000
695606008 Mai Thạch Anh A 31,950,000 0 0 31,950,000 26,910,000 0 5,040,000
695606051 Lê Văn Hiếu A 28,670,000 0 0 28,670,000 23,350,000 0 5,320,000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền A 29,650,000 0 0 29,650,000 19,290,000 0 10,360,000
695606102 Nguyễn Thị Ngân B 28,100,000 0 0 28,100,000 23,620,000 0 4,480,000
695606109 Nguyễn Thị Hồng Nhung B 7,290,000 0 0 7,290,000 3,780,000 0 3,510,000
695606124 Đặng Hải Sơn B 28,150,000 0 0 28,150,000 17,790,000 0 10,360,000
695609026 Lê Thu Hà A 21,410,000 0 0 21,410,000 15,810,000 0 5,600,000
695611037 Nguyễn Văn Hòa E 27,630,000 0 0 27,630,000 22,590,000 0 5,040,000
695613008 Vũ Thị Tuyết Anh E 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
695613011 Nguyễn Thị Chi E 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
695613046 Vũ Phương Nam E 2,420,000 0 0 2,420,000 1,900,000 0 520,000
695613077 Trương Thu Trang E 5,000,000 0 0 5,000,000 2,400,000 0 2,600,000
695614008 Nguyễn Thanh Châm B 13,280,000 0 0 13,280,000 7,680,000 0 5,600,000
695614045 Lê Trịnh Phương Linh B 32,670,000 0 0 32,670,000 28,470,000 0 4,200,000
695614065 Nguyễn Hồng Nhung B 28,420,000 0 0 28,420,000 23,380,000 0 5,040,000
695701055 Nguyễn Tài Hiếu A5 1,120,000 0 0 1,120,000 600,000 0 520,000
695701185 Natthavoud Sihalath A2 3,640,000 0 0 3,640,000 0 0 3,640,000
695711001 Ma Thị Ái E1 28,540,000 26,860,000 0 1,680,000 840,000 0 840,000
695711013 Bùi Thanh Hằng E1 31,700,000 0 0 31,700,000 27,220,000 0 4,480,000
695801006 Nguyễn Tuấn Dũng A 2,880,000 0 0 2,880,000 0 0 2,880,000
695801013 Trần Thị Phương Linh A 9,700,000 0 0 9,700,000 7,100,000 0 2,600,000
695801028 Ngô Thùy Trang A 5,840,000 0 0 5,840,000 3,240,000 0 2,600,000
695801032 Đào Hà Vy A 8,120,000 0 0 8,120,000 3,960,000 0 4,160,000
695801043 Lại Như Quỳnh A 1,240,000 0 0 1,240,000 720,000 0 520,000
695802004 Phạm Khánh Huyền B 4,880,000 0 0 4,880,000 3,060,000 0 1,820,000
695901001 Đỗ Quang Anh A 2,220,000 0 0 2,220,000 1,440,000 0 780,000
695904036 An Thị Ngọc Hiền B 1,380,000 0 0 1,380,000 600,000 0 780,000
695905005 Phạm Hải Châu A 3,920,000 0 0 3,920,000 2,880,000 0 1,040,000
695905016 Lê Thùy Linh A 1,200,000 0 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695907003 Nguyễn Hoàng Hải Anh A 30,910,000 0 0 30,910,000 27,830,000 0 3,080,000
695907008 Phạm Hồng Đức A 6,750,000 0 0 6,750,000 4,050,000 0 2,700,000
695907020 Phạm Thị Diệu Linh A 24,510,000 0 0 24,510,000 21,510,000 0 3,000,000
695907027 Kiều Thị Nhung A 35,150,000 0 0 35,150,000 24,510,000 0 10,640,000
695907032 Phạm Thị Thu Phương A 31,210,000 0 0 31,210,000 20,010,000 0 11,200,000
695907035 Phạm Thị Quỳnh A 33,470,000 0 0 33,470,000 24,510,000 0 8,960,000
695907049 Ngô Thị Kiều Trang A 24,790,000 0 0 24,790,000 20,310,000 0 4,480,000
695914032 Bùi Thị Khánh Huyền K 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
695917024 Đỗ Khánh Hà D 32,170,000 0 0 32,170,000 28,250,000 0 3,920,000
695917032 Nguyễn Khánh Huyền D 32,910,000 0 0 32,910,000 28,430,000 0 4,480,000
695917062 Đoàn Thị Kiều Trinh D 15,390,000 0 0 15,390,000 9,990,000 0 5,400,000
705101080 Dương Chí Dũng A2 1,300,000 0 0 1,300,000 780,000 0 520,000
705101189 Nguyễn Thị Mai Huyền A4 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705101194 Nguyễn Vũ Hùng A3 9,520,000 0 0 9,520,000 5,620,000 0 3,900,000
705101246 Thái Nhật Long A4 1,560,000 0 0 1,560,000 1,040,000 0 520,000
705101262 Nguyễn Trần Đức Minh A5 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705101320 Nguyễn Thị Thu Phương A6 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705101340 Phan Hà Sơn A6 2,860,000 0 0 2,860,000 0 0 2,860,000
705101364 Trần Thị Thảo A6 780,000 0 0 780,000 728,000 0 52,000
705101434 Nguyễn Thị Hải Vân A7 1,300,000 0 0 1,300,000 520,000 0 780,000
705101439 Trương Vũ Đình Vinh A7 1,300,000 0 0 1,300,000 780,000 0 520,000
705103078 Trần Minh Hiếu B 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705103221 Nguyễn Thị Phương Thảo D 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705103259 Nguyễn Ngọc Tư D 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000
705105004 Hoàng Tuấn Anh B 19,660,000 0 0 19,660,000 11,160,000 0 8,500,000
705105005 Lê Thị Phương Anh B 23,740,000 0 0 23,740,000 18,980,000 0 4,760,000
705105009 Trịnh Đức Anh D 24,420,000 0 0 24,420,000 11,160,000 0 13,260,000
705105010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B 23,740,000 0 0 23,740,000 18,980,000 0 4,760,000
705105011 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B 24,080,000 0 0 24,080,000 18,300,000 0 5,780,000
705105014 Nguyễn Anh Dũng C 27,480,000 0 0 27,480,000 19,660,000 0 7,820,000
705105015 Vũ Chí Dũng D 26,460,000 0 0 26,460,000 11,160,000 0 15,300,000
705105019 Nguyễn Bằng Đô D 25,780,000 0 0 25,780,000 18,980,000 0 6,800,000
705105020 Nguyễn Duy Đông B 10,440,000 0 0 10,440,000 7,920,000 0 2,520,000
705105024 Nguyễn Thị Giang B 25,440,000 0 0 25,440,000 19,660,000 0 5,780,000
705105042 Phạm Đức Hòa B 17,240,000 0 0 17,240,000 7,920,000 0 9,320,000
705105043 Nguyễn Mạnh Huân B 24,760,000 0 0 24,760,000 18,980,000 0 5,780,000
705105054 Nguyễn Tuấn Hưng D 18,980,000 0 0 18,980,000 11,170,000 0 7,810,000
705105073 Nguyễn Duy Luân D 29,180,000 0 0 29,180,000 11,160,000 0 18,020,000
705105074 Hà Ngọc Mai C 4,680,000 0 0 4,680,000 3,240,000 0 1,440,000
705105075 Lương Đức Mạnh B 27,180,000 0 0 27,180,000 20,380,000 0 6,800,000
705105079 Vũ Hoài Nam D 27,820,000 0 0 27,820,000 20,340,000 0 7,480,000
705105081 Hoàng Trọng Nghĩa D 22,680,000 0 0 22,680,000 10,440,000 0 12,240,000
705105093 Nguyễn Ngọc Quang D 24,380,000 0 0 24,380,000 18,260,000 0 6,120,000
705105094 Nguyễn Thành Quang D 26,120,000 0 0 26,120,000 11,160,000 0 14,960,000
705105095 Phạm Hữu Quân D 24,420,000 0 0 24,420,000 18,640,000 0 5,780,000
705105104 Nguyễn Tiến Tài D 24,080,000 0 0 24,080,000 18,300,000 0 5,780,000
705105107 Đàm Ngọc Thanh C 26,460,000 0 0 26,460,000 19,660,000 0 6,800,000
705105113 Phan Quyết Thắng B 13,400,000 0 0 13,400,000 8,640,000 0 4,760,000
705105117 Nguyễn Thị Thương D 16,600,000 0 0 16,600,000 11,160,000 0 5,440,000
705105124 Bùi Thị Thu Trang D 26,800,000 0 0 26,800,000 19,660,000 0 7,140,000
705105125 Lường Thùy Trang B 26,160,000 17,836,000 0 8,324,000 6,284,000 0 2,040,000
705105128 Vũ Xuân Triệu D 25,780,000 0 0 25,780,000 19,660,000 0 6,120,000
705105133 Hoàng Anh Tuấn C 19,660,000 0 0 19,660,000 11,160,000 0 8,500,000
705105147 Nguyễn Thành Vinh D 22,380,000 0 0 22,380,000 16,260,000 0 6,120,000
705111002 Nguyễn Lan Anh E 23,060,000 0 0 23,060,000 18,300,000 0 4,760,000
705111013 Nguyễn Ngọc Diệp E 21,680,000 0 0 21,680,000 15,900,000 0 5,780,000
705111015 Cao Bá Đạt E 22,700,000 0 0 22,700,000 10,800,000 0 11,900,000
705111021 Nguyễn Thị Tuyết Hà E 11,160,000 0 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705111022 Bùi Trung Hiếu E 23,060,000 0 0 23,060,000 16,260,000 0 6,800,000
705111037 Đỗ Đăng Kiên E 22,340,000 0 0 22,340,000 15,540,000 0 6,800,000
705111042 Nguyễn Hà Phương Linh E 23,060,000 0 0 23,060,000 16,260,000 0 6,800,000
705111046 Đặng Ngọc Bình Minh E 18,300,000 0 0 18,300,000 11,160,000 0 7,140,000
705111062 Nghiêm Văn Thanh E 22,020,000 0 0 22,020,000 15,900,000 0 6,120,000
705114006 Nguyễn Văn Đức A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705114019 Nguyễn Thảo Linh A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705121005 Vũ Tùng Bách K 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705121026 Nguyễn Thùy Linh K 1,300,000 0 0 1,300,000 260,000 0 1,040,000
705201228 Phan Trần Nhật Phương A5 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705201304 Lê Thị Huyền Trinh A6 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705301004 Đỗ Hải Anh A 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705301044 Đỗ Hoàng Hiệp A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705601016 Hoàng Thị Phương Anh CLC 1,040,000 0 0 1,040,000 520,000 0 520,000
705601066 Bùi Thị Thanh Bình A2 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705601081 Trần Ngọc Linh Chi A2 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705601102 Hoàng Anh Dũng A2 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705601180 Bùi Thu Hương A3 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705601190 Nguyễn Thu Hương A4 3,380,000 0 0 3,380,000 1,820,000 0 1,560,000
705601191 Phan Quỳnh Hương A4 2,980,000 0 0 2,980,000 900,000 0 2,080,000
705601201 Hoàng Nguyễn Minh Khuê CLC 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705601265 Nhữ Trấn Nam A5 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705601330 Ông Thị Khánh Quy A6 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705601373 Tống Thanh Thảo A7 1,120,000 0 0 1,120,000 0 0 1,120,000
705601436 Lê Thanh Tuyền A8 1,300,000 0 0 1,300,000 520,000 0 780,000
705601465 Nguyễn Thảo Vi A8 780,000 0 0 780,000 260,000 0 520,000
705601467 Nguyễn Thùy Linh A1 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705602027 Vũ Sơn Duy Dương A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705602041 Phan Mạnh Hân A 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000
705602064 Lương Tùng Lâm A 1,420,000 0 0 1,420,000 900,000 0 520,000
705602089 Nguyễn Nguyệt Minh A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705602110 Lương Hoàng Phúc B 1,560,000 0 0 1,560,000 1,040,000 0 520,000
705602153 Tạ Thu Thủy B 2,600,000 0 0 2,600,000 1,560,000 0 1,040,000
705602157 Hồ Mỹ Tiên B 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705602184 Trịnh Thu Hà A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705603008 Nguyễn Thị Nhật Anh CLC 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705603035 Vì Thị Thùy Dương A 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705603036 Phạm Thành Đông C 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705603105 Đỗ Thị Thanh Mai A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705603150 Đinh Thanh Tâm A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705603176 Nguyễn Bá Tới B 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705603195 Đinh Quang Trung B 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705603203 Ngô Thị Huyền Vi A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705603214 Lương Thị Thịnh A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705604004 Lê Thị Lâm Anh A 19,340,000 0 0 19,340,000 14,020,000 0 5,320,000
705604022 Trần Quang Khánh A 18,460,000 0 0 18,460,000 12,580,000 0 5,880,000
705604039 Lý Thái Nga A 19,060,000 0 0 19,060,000 18,260,000 0 800,000
705604053 Nguyễn Văn Tráng A 13,800,000 0 0 13,800,000 9,600,000 0 4,200,000
705605016 Nguyễn Thị Linh Diệu A 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705605018 Nguyễn Trọng Đạt A 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
705606001 Đinh Hoàng Anh B 22,440,000 0 0 22,440,000 16,280,000 0 6,160,000
705606027 Đặng Tiến Dũng A 9,640,000 0 0 9,640,000 6,000,000 0 3,640,000
705606029 Dương Tuấn Đạt A 7,500,000 0 0 7,500,000 3,300,000 0 4,200,000
705606038 Nguyễn Thị Hạnh A 23,640,000 0 0 23,640,000 17,200,000 0 6,440,000
705606040 Nguyễn Thu Hằng A 6,900,000 0 0 6,900,000 2,400,000 0 4,500,000
705606046 Nguyễn Thị Hoa A 22,760,000 0 0 22,760,000 16,600,000 0 6,160,000
705606052 Nguyễn Thanh Huyền A 18,060,000 0 0 18,060,000 10,500,000 0 7,560,000
705606066 Đỗ Lê Quỳnh Linh B 22,240,000 0 0 22,240,000 16,640,000 0 5,600,000
705606073 Phạm Thị Khánh Ly B 21,200,000 0 0 21,200,000 16,160,000 0 5,040,000
705606080 Nguyễn Huyền Nhung B 23,400,000 0 0 23,400,000 17,240,000 0 6,160,000
705606085 Lê Đình Quang B 8,400,000 0 0 8,400,000 6,300,000 0 2,100,000
705606105 Khổng Thị Thủy B 23,880,000 0 0 23,880,000 16,040,000 0 7,840,000
705606107 Đỗ Hoài Thương B 23,080,000 0 0 23,080,000 16,640,000 0 6,440,000
705606108 Trần Lệnh Tiến B 19,900,000 0 0 19,900,000 8,700,000 0 11,200,000
705606122 Vũ Thị Vi B 16,040,000 0 0 16,040,000 9,600,000 0 6,440,000
705606123 Vũ Hải Việt B 23,560,000 0 0 23,560,000 9,000,000 0 14,560,000
705609030 Nguyễn Nhật Linh B 21,460,000 0 0 21,460,000 16,420,000 0 5,040,000
705609039 Nguyễn Thị Bích Ngọc B 17,300,000 0 0 17,300,000 11,980,000 0 5,320,000
705609045 Nguyễn Thị Phương Nhung B 19,080,000 0 0 19,080,000 9,000,000 0 10,080,000
705609066 Phùng Thị Xuân Trà B 20,520,000 0 0 20,520,000 15,760,000 0 4,760,000
705609070 Đinh Hà Vy B 19,780,000 0 0 19,780,000 15,860,000 0 3,920,000
705611001 Hà Thị Châu Anh E1 22,880,000 0 0 22,880,000 17,260,000 0 5,620,000
705611022 Trần Thu Hiền E1 20,880,000 0 0 20,880,000 16,400,000 0 4,480,000
705611028 Nguyễn Ngọc Minh Huyền E1 10,020,000 0 0 10,020,000 3,300,000 0 6,720,000
705611064 Nguyễn Phương Thuỷ E2 22,840,000 0 0 22,840,000 16,960,000 0 5,880,000
705613016 Lê Thùy Dương C 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705614001 Ngô Doãn Hoàng An B 19,880,000 0 0 19,880,000 14,560,000 0 5,320,000
705614012 Chu Hoàng Cơ B 19,320,000 0 0 19,320,000 14,000,000 0 5,320,000
705614025 Phạm Minh Hằng B 19,840,000 0 0 19,840,000 13,960,000 0 5,880,000
705614027 Trần Trung Hiếu B 19,840,000 0 0 19,840,000 13,960,000 0 5,880,000
705614033 Vũ Gia Huy B 20,120,000 0 0 20,120,000 13,960,000 0 6,160,000
705614037 Nguyễn Thị Quỳnh Hương B 20,740,000 0 0 20,740,000 14,580,000 0 6,160,000
705614038 Thân Quỳnh Hương B 18,720,000 0 0 18,720,000 13,500,000 0 5,220,000
705614039 Vũ Thị Mai Hương B 19,000,000 0 0 19,000,000 13,400,000 0 5,600,000
705614044 Bùi Phương Linh B 19,320,000 0 0 19,320,000 14,000,000 0 5,320,000
705614048 Nguyễn Thùy Linh B 19,840,000 0 0 19,840,000 13,960,000 0 5,880,000
705614051 Mai Hồng Loan C 12,000,000 0 0 12,000,000 7,800,000 0 4,200,000
705614058 Hoàng Minh Ngân C 18,220,000 0 0 18,220,000 13,460,000 0 4,760,000
705614093 Trần Hồ Tướng C 19,320,000 0 0 19,320,000 14,000,000 0 5,320,000
705616004 Nguyễn Quang Anh D 25,080,000 0 0 25,080,000 18,360,000 0 6,720,000
705616007 Nguyễn Tuyết Anh C 6,900,000 0 0 6,900,000 2,400,000 0 4,500,000
705616010 Vũ Thị Lan Anh C 23,960,000 0 0 23,960,000 17,800,000 0 6,160,000
705616011 Nguyễn Ngọc Ánh D 15,060,000 0 0 15,060,000 7,500,000 0 7,560,000
705616021 Nguyễn Thành Đạt C 24,000,000 0 0 24,000,000 18,400,000 0 5,600,000
705616032 Trần Thị Hà C 23,960,000 0 0 23,960,000 18,360,000 0 5,600,000
705616033 Nguyễn Thị Hải C 25,160,000 0 0 25,160,000 12,000,000 0 13,160,000
705616035 Nguyễn Ngọc Hạnh D 7,500,000 0 0 7,500,000 2,400,000 0 5,100,000
705616037 Dương Thị Bích Hằng D 11,400,000 0 0 11,400,000 8,700,000 0 2,700,000
705616044 Đào Thị Huyền C 23,360,000 0 0 23,360,000 16,360,000 0 7,000,000
705616046 Nguyễn Thị Huyền D 24,520,000 0 0 24,520,000 18,360,000 0 6,160,000
705616056 Ngô Thị Liên C 24,600,000 0 0 24,600,000 19,000,000 0 5,600,000
705616058 Thái Thị Ngọc Linh C 21,660,000 0 0 21,660,000 16,060,000 0 5,600,000
705616059 Trần Thị Thùy Linh C 23,460,000 0 0 23,460,000 17,860,000 0 5,600,000
705616072 Ngô Thị Trà My D 24,660,000 0 0 24,660,000 19,060,000 0 5,600,000
705616084 Nguyễn Thị Nhi D 25,120,000 0 0 25,120,000 18,400,000 0 6,720,000
705616086 Bùi Thị Hồng Nhung D 25,080,000 0 0 25,080,000 18,360,000 0 6,720,000
705616087 Nguyễn Thị Hồng Nhung D 10,500,000 0 0 10,500,000 7,200,000 0 3,300,000
705616090 Đỗ Thị Hồng Quyết D 24,280,000 0 0 24,280,000 18,120,000 0 6,160,000
705616091 Phạm Trọng Quý D 23,960,000 0 0 23,960,000 17,800,000 0 6,160,000
705616107 Đỗ Thị Thu Trang D 22,560,000 0 0 22,560,000 10,800,000 0 11,760,000
705616115 Vũ Thị Quỳnh Trang D 24,480,000 0 0 24,480,000 17,760,000 0 6,720,000
705616121 Vũ Công Vượng D 23,420,000 0 0 23,420,000 17,260,000 0 6,160,000
705703002 Hoàng Ngọc Anh A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705703014 Nguyễn Lan Chi B 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705703015 Tạ Linh Chi A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705703037 Phạm Thảo Linh B 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000
705711038 Nguyễn Thị Ngà E2 22,640,000 0 0 22,640,000 17,320,000 0 5,320,000
705801012 Nguyễn Thùy Dương A 2,080,000 0 0 2,080,000 0 0 2,080,000
705801013 Lại Trung Đức A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705801015 Triệu Thị Nguyệt Hà A 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705801021 Nguyễn Minh Hiếu A 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000
705801026 Hà Đình Huy A 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705801037 Đàm Thị Trà My B 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705802003 Trần Thị Trà Giang C 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705802005 Nguyễn Thu Hằng C 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705802008 Phạm Bảo Long C 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705802014 Bạch Yến Trang C 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705802016 Nguyễn Cẩm Trà C 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705901017 Phạm Hương Giang A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705901059 Khuất Huy Thắng B 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705904071 Phạm Khánh Linh B 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705904156 Nguyễn Thanh Trúc A 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
705905037 Mai Tùng Linh A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705905052 Nguyễn Thảo Nguyên B 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705905099 Nguyễn Hải Yến B 2,080,000 0 0 2,080,000 0 0 2,080,000
705906001 Nguyễn Thu An A 7,800,000 0 0 7,800,000 7,200,000 0 600,000
705906002 Hoàng Thị Kim Anh A 7,500,000 0 0 7,500,000 3,600,000 0 3,900,000
705906020 Nguyễn Phương Linh A 21,260,000 0 0 21,260,000 15,660,000 0 5,600,000
705906026 Nguyễn Hoàng Diễm Phương A 7,500,000 0 0 7,500,000 3,300,000 0 4,200,000
705906029 Đàm Thị Sự A 14,820,000 2,310,000 0 12,510,000 5,790,000 0 6,720,000
705906036 Lê Thị Quỳnh Thương A 22,620,000 0 0 22,620,000 16,460,000 0 6,160,000
705906039 Lâm Thị Trang A 20,740,000 0 0 20,740,000 16,260,000 0 4,480,000
705906041 Nguyễn Thị Thu Trang A 22,100,000 0 0 22,100,000 15,660,000 0 6,440,000
705906042 Nông Văn Vượng A 25,040,000 15,498,000 0 9,542,000 6,094,000 0 3,448,000
705907009 Lường Thị Kim Huệ A 25,160,000 8,232,000 0 16,928,000 14,492,000 0 2,436,000
705907010 Nguyễn Thị Thanh Huyền A 24,320,000 0 0 24,320,000 18,160,000 0 6,160,000
705907011 Phạm Thị Thu Huyền A 23,180,000 0 0 23,180,000 17,300,000 0 5,880,000
705907013 Vũ Thị Thanh Lam A 19,440,000 0 0 19,440,000 14,680,000 0 4,760,000
705907014 Lê Thị Liên A 23,360,000 0 0 23,360,000 16,640,000 0 6,720,000
705907019 Hàn Thị Nhung A 24,920,000 0 0 24,920,000 18,760,000 0 6,160,000
705907023 Ngô Thế Vương Thành A 24,000,000 0 0 24,000,000 17,000,000 0 7,000,000
705907027 Nguyễn Thị Thúy A 11,100,000 0 0 11,100,000 9,300,000 0 1,800,000
705907030 Vũ Bảo Đức Toàn A 21,080,000 0 0 21,080,000 14,640,000 0 6,440,000
705907035 Phạm Thị Kim Tuyến A 19,440,000 0 0 19,440,000 14,680,000 0 4,760,000
705907036 Nguyễn Thị Hải Yến A 22,320,000 0 0 22,320,000 16,440,000 0 5,880,000
705914029 Nguyễn Thị Thu Hằng K2 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705915004 Nguyễn Thị Hoài Thương E 19,540,000 0 0 19,540,000 7,500,000 0 12,040,000
715101092 Đào Minh Hạnh A2 7,020,000 0 0 7,020,000 3,120,000 0 3,900,000
715101113 Nguyễn Thị Ngọc Hồng A2 7,800,000 0 0 7,800,000 3,900,000 0 3,900,000
715101216 Tạ Hằng Nga A4 7,800,000 0 0 7,800,000 3,900,000 0 3,900,000
715101242 Phan Xuân Phú A4 8,580,000 0 7,800,000 780,000 0 0 780,000
715102016 Đặng Vũ Mai Anh K 7,540,000 0 0 7,540,000 3,380,000 0 4,160,000
715102019 Lê Duy Anh A1 8,060,000 0 7,280,000 780,000 0 0 780,000
715102023 Vũ Đức Anh A1 7,280,000 0 0 7,280,000 3,900,000 0 3,380,000
715102048 Đỗ Ngọc Đức A1 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102052 Hoàng Hải Dương A1 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102081 Phạm Ngọc Hoa A2 7,280,000 0 0 7,280,000 3,120,000 0 4,160,000
715102083 Lê Văn Hoàn A2 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102087 Hoàng Tuấn Hùng A2 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715102089 Phạm Mạnh Hưng A2 8,060,000 0 7,280,000 780,000 0 0 780,000
715102109 Đặng Tùng Lâm A2 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102113 Quàng Thị Hương Lan A2 8,060,000 0 7,280,000 780,000 0 0 780,000
715102114 Khuất Quang Lân K 7,540,000 0 0 7,540,000 0 0 7,540,000
715102117 Nguyễn Huyền Diệu Linh A2 8,060,000 0 0 8,060,000 3,900,000 0 4,160,000
715102131 Nguyễn Phương Mai A2 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102156 Nguyễn Hồng Phong K 7,020,000 0 0 7,020,000 0 0 7,020,000
715102162 Trần Hữu Quân A3 6,500,000 0 0 6,500,000 0 0 6,500,000
715102168 Nguyễn Thế Quyền A3 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715102199 Nguyễn Cảnh Toàn A3 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715102201 Phạm Thu Trang A3 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715103111 Ma Văn Lam A2 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715105004 Nguyễn Quý Huy Anh E1 8,500,000 0 0 8,500,000 0 0 8,500,000
715105006 Nguyễn Đức Anh E1 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105010 Nguyễn Ngọc Anh E1 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105025 Đặng Quốc Bảo E1 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105036 Nguyễn Hải Đăng E1 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105043 Nguyễn Thành Đạt E1 9,520,000 0 0 9,520,000 4,140,000 0 5,380,000
715105046 Nguyễn Thị Phương Đông E1 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105061 Nguyễn Khánh Duy E1 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105089 Nguyễn Minh Hiếu E2 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
715105101 Hà Mạnh Hưng E2 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105105 Lê Quang Huy E2 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105108 Phạm Quốc Huy E2 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105114 Nguyễn Thị Ngọc Huyền E2 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105116 Lê Hoàng Nam Khánh E2 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105123 Phạm Đức Khôi E2 8,500,000 0 0 8,500,000 4,080,000 0 4,420,000
715105124 Trần Minh Khuê E2 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105145 Hoàng Đức Mạnh E3 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105148 Lại Đức Minh E3 9,520,000 0 0 9,520,000 6,120,000 0 3,400,000
715105156 Vũ Hải Nam E3 10,540,000 0 0 10,540,000 5,100,000 0 5,440,000
715105158 Đào Hải Nam E3 10,540,000 0 0 10,540,000 5,100,000 0 5,440,000
715105167 Nguyễn Thị Bích Ngọc E3 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715105198 Trần Phú Quốc E3 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105209 Trần Minh Sơn E4 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105248 Lê Viết Trung E4 9,520,000 0 0 9,520,000 5,100,000 0 4,420,000
715105255 Nguyễn Bá Tú E4 10,200,000 0 0 10,200,000 5,100,000 0 5,100,000
715105260 Giáp Thanh Tùng E4 10,200,000 0 0 10,200,000 9,520,000 0 680,000
715105265 Tô Thanh Vân E4 10,200,000 0 0 10,200,000 9,520,000 0 680,000
715105269 Nguyễn Trọng Quốc Việt E4 10,200,000 0 0 10,200,000 5,100,000 0 5,100,000
715111007 Phạm Tâm Anh E1 10,200,000 0 0 10,200,000 4,080,000 0 6,120,000
715111019 Ngô Hoàng Giang E1 10,200,000 0 0 10,200,000 4,080,000 0 6,120,000
715111022 Vũ Hoàng Hà E1 10,200,000 0 0 10,200,000 4,080,000 0 6,120,000
715111026 Đỗ Thúy Hà E1 9,180,000 0 0 9,180,000 0 0 9,180,000
715111029 Đặng Thị Hằng E1 10,200,000 0 0 10,200,000 4,080,000 0 6,120,000
715111033 Bùi Thu Hiền E1 10,200,000 0 0 10,200,000 5,100,000 0 5,100,000
715111047 Trần Văn Khánh E1 9,180,000 0 0 9,180,000 0 0 9,180,000
715111050 Nguyễn Nguyên Lân E1 10,200,000 0 0 10,200,000 5,100,000 0 5,100,000
715111094 Nguyễn Ngọc Thưởng E2 10,200,000 0 0 10,200,000 0 0 10,200,000
715114037 Nguyễn Thị Trang Hường A 6,500,000 0 0 6,500,000 0 0 6,500,000
715114092 Bùi Minh Thư A 7,280,000 0 0 7,280,000 0 0 7,280,000
715201002 Triệu Thị Anh A1 7,020,000 0 0 7,020,000 0 0 7,020,000
715201060 Phạm Gia Hân A1 7,020,000 0 0 7,020,000 0 0 7,020,000
715201076 Vũ Huy Hoàng A2 7,020,000 0 0 7,020,000 0 0 7,020,000
715201110 Phạm Thu Lan A2 7,800,000 0 0 7,800,000 0 0 7,800,000
715201125 Đặng Quỳnh Ly A2 7,800,000 0 0 7,800,000 3,120,000 0 4,680,000
715201126 Vũ Phương Ly A2 7,800,000 0 0 7,800,000 3,380,000 0 4,420,000
715201145 Bùi Đại Nghĩa A2 7,020,000 0 0 7,020,000 0 0 7,020,000
715201220 Nguyễn Văn Vì A3 7,800,000 0 0 7,800,000 0 0 7,800,000
715202064 Nguyễn Thị Hồng Ngọc E 10,540,000 0 0 10,540,000 5,100,000 0 5,440,000
715202072 Phạm Hà Phương E 10,540,000 0 0 10,540,000 4,080,000 0 6,460,000
715211018 Nguyễn Thế Long K 8,320,000 0 0 8,320,000 0 0 8,320,000
715302012 Đỗ Thị Mỹ Hạnh E 9,180,000 0 0 9,180,000 4,080,000 0 5,100,000
715601183 Trần Tú Huyền A3 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715601207 Nguyễn Khánh Linh A4 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715601287 Nguyễn Thị Ngọc A5 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715601370 Lý Thị Thu Thảo A6 8,320,000 2,366,000 0 5,954,000 2,496,000 0 3,458,000
715601417 Hoàng Huyền Trang A7 8,320,000 0 0 8,320,000 4,940,000 0 3,380,000
715601466 Khounnolath Visouda A1 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715602002 Nông Thị Vân Anh A 7,540,000 0 0 7,540,000 0 0 7,540,000
715602007 Hoàng Thị Ngọc Anh A 8,320,000 0 0 8,320,000 0 0 8,320,000
715602012 Giáp Thị Ngọc Ánh A 7,540,000 0 0 7,540,000 0 0 7,540,000
715602060 Dương Minh Khánh A 8,840,000 0 0 8,840,000 0 0 8,840,000
715602098 Phan Thị Kim Ngân B 8,840,000 0 8,060,000 780,000 0 0 780,000
715602111 Nguyễn Thị Nhung B 7,540,000 0 0 7,540,000 0 0 7,540,000
715603167 Đỗ Hương Nhi B 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715604020 Phạm Thị Lan A 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715604023 Nguyễn Văn Nam A 8,960,000 0 0 8,960,000 5,320,000 0 3,640,000
715604045 Nguyễn Minh Tuấn A 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715606007 Phạm Hồng Anh A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606011 Phạm Quỳnh Anh A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606012 Ngô Hà Nguyệt Ánh A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606014 Lê Thị Bích A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606045 Phạm Minh Huệ A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606047 Nguyễn Quốc Hưng A 8,400,000 0 0 8,400,000 4,140,000 0 4,260,000
715606050 Hoàng Thị Hương A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715606056 Đào Khánh Huyền A 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 8,400,000
715606099 Hoàng Mai Nương B 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 8,400,000
715606133 Phạm Lê Thủy Tiên B 9,800,000 0 0 9,800,000 0 0 9,800,000
715606140 Nguyễn Thu Trang B 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 8,400,000
715609014 Phạm Ngọc Đức Anh E1 7,560,000 0 0 7,560,000 0 0 7,560,000
715609032 Bùi Thành Công E1 7,560,000 0 0 7,560,000 0 0 7,560,000
715609122 Lê Hoàng Yến Nhi E2 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715609156 Trần Thị Phương Thảo E2 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715609164 Phạm Thị Hồng Thương E2 7,560,000 0 0 7,560,000 3,640,000 0 3,920,000
715611003 Nguyễn Quỳnh Anh E1 8,400,000 0 0 8,400,000 3,640,000 0 4,760,000
715611027 Nguyễn Linh Chi E1 7,560,000 0 0 7,560,000 0 0 7,560,000
715611039 Nguyễn Thị Hiền E1 7,560,000 0 0 7,560,000 0 0 7,560,000
715611056 Đỗ Diệu Linh E1 7,560,000 0 0 7,560,000 0 0 7,560,000
715611069 Lê Thị Trà My E2 8,400,000 0 0 8,400,000 3,640,000 0 4,760,000
715611089 Nguyễn Thị Như Quỳnh E2 8,960,000 0 0 8,960,000 7,560,000 0 1,400,000
715613007 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715613026 Bùi Thị Dung B 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715613036 Giàng A Hà B 10,920,000 0 0 10,920,000 4,420,000 0 6,500,000
715613048 Nguyễn Hữu Hoàng B 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715613087 Điêu Thị Mai C 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715613093 Hờ Thị Mò C 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715613120 Hoàng Thị Kiều Oanh C 8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 8,060,000
715614006 Lê Nguyễn Phương Anh B 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715614028 Mai Thị Mỹ Duyên B 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715614052 Hoàng Khánh Linh C 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715614055 Đặng Thị Yến Linh C 8,400,000 0 0 8,400,000 7,000,000 0 1,400,000
715614074 Lương Bảo Quốc C 7,560,000 0 0 7,560,000 3,640,000 0 3,920,000
715614100 Nguyễn Minh Tú C 7,560,000 0 0 7,560,000 3,640,000 0 3,920,000
715616010 Bùi Phương Anh C 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616019 Hoàng Thị Trung Anh C 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616037 Trần Thu Hà C 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715616047 Vũ Hoàng Hải C 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616056 Giáp Thị Hoà C 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616058 Nguyễn Thị Hòa C 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616061 Nguyễn Phi Hùng C 10,360,000 0 0 10,360,000 7,780,000 0 2,580,000
715616069 Tạ Thị Huyền C 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616078 Lê Thị Thùy Linh D 9,520,000 0 0 9,520,000 0 0 9,520,000
715616090 Nguyễn Ngọc Mai D 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616092 Đặng Vũ Thiên Minh D 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616101 Đinh Thị Ngọc D 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715616104 Trần Thị Nguyệt D 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616107 Lương Thị Nhớ D 10,360,000 7,252,000 0 3,108,000 1,092,000 0 2,016,000
715616121 Vũ Thị Tâm D 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616124 Đỗ Văn Thắng D 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715616130 Phạm Hương Thảo D 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616134 Phạm Thị Minh Thương D 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715616146 Nguyễn Thế Trọng D 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616147 Trương Văn Tuấn D 9,800,000 0 0 9,800,000 3,640,000 0 6,160,000
715616150 Phạm Thị Cẩm Vân D 8,960,000 0 0 8,960,000 0 0 8,960,000
715616151 Phạm Thị Vi D 10,360,000 0 0 10,360,000 0 0 10,360,000
715616152 Đinh Thảo Vy D 10,360,000 0 0 10,360,000 3,640,000 0 6,720,000
715620024 Hoàng Thị Ngọc Lan A 7,800,000 0 0 7,800,000 3,380,000 0 4,420,000
715701108 Douangdao Chaleunsouk A1 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715701110 Malaymeuang Soutdavanh A1 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715701111 Vinnavong Phasouk A2 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715701112 Xaysouliyo Xayleuanglith A2 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715701113 Yingpaseut Chindalat A2 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715703008 Nguyễn Đỗ Tùng Chi A 11,440,000 0 0 11,440,000 4,940,000 0 6,500,000
715703040 Lương Thanh Hiền My B 11,440,000 0 0 11,440,000 0 0 11,440,000
715703054 Nguyễn Phương Thúy B 10,140,000 0 0 10,140,000 0 0 10,140,000
715711059 Lê Huyền Trang E2 10,920,000 0 0 10,920,000 5,600,000 0 5,320,000
715801001 Nguyễn Lê Hoài Anh A 9,880,000 0 0 9,880,000 3,380,000 0 6,500,000
715801004 Phạm Vũ Nhật Anh A 9,880,000 0 0 9,880,000 0 0 9,880,000
715801006 Phạm Minh Ánh A 9,880,000 0 0 9,880,000 3,380,000 0 6,500,000
715801009 Hoàng Gia Đạt A 9,100,000 0 0 9,100,000 3,380,000 0 5,720,000
715801013 Đỗ Trường Giang A 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 8,580,000
715801018 Phạm Thị Thu Hiền A 8,840,000 0 0 8,840,000 0 0 8,840,000
715801021 Vi Huy Hoàng A 10,140,000 0 0 10,140,000 3,380,000 0 6,760,000
715801030 Nguyễn Văn Long A 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 8,580,000
715801032 Phàn Thị Mai A 9,360,000 4,186,000 0 5,174,000 3,380,000 0 1,794,000
715801033 Hà Thái Hoài My A 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715801036 Nguyễn Thu Nguyệt A 9,880,000 0 0 9,880,000 3,380,000 0 6,500,000
715801043 Lò Văn Phú A 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 8,580,000
715801048 Phạm Đức Tâm A 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 8,580,000
715801053 Nguyễn Minh Thư A 9,880,000 0 0 9,880,000 3,380,000 0 6,500,000
715801055 Nguyễn Thị Thanh Thúy A 9,360,000 0 0 9,360,000 3,380,000 0 5,980,000
715801063 Lại Thành Vũ A 8,580,000 0 0 8,580,000 0 0 8,580,000
715801064 Trần Thị Hoàn Vũ A 9,880,000 0 0 9,880,000 3,380,000 0 6,500,000
715802003 Nguyễn Thanh Hà B 9,360,000 0 0 9,360,000 0 0 9,360,000
715802008 Trần Thu Huyền B 10,660,000 0 0 10,660,000 3,380,000 0 7,280,000
715802012 Nguyễn Thị Khánh Linh B 10,140,000 0 0 10,140,000 3,380,000 0 6,760,000
715802017 Bùi Thị Hồng Nhung B 10,140,000 0 0 10,140,000 3,380,000 0 6,760,000
715901038 Nguyễn Khoa Nguyên A 10,400,000 0 0 10,400,000 7,520,000 0 2,880,000
715903030 Hoàng Thuỳ Dung A1 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903076 Nguyễn Thị Huyền A2 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903108 Vũ Hồng Nga A2 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903137 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh A3 7,800,000 0 0 7,800,000 3,380,000 0 4,420,000
715903168 Nguyễn Bỉnh Thị Kiều Trang A3 7,800,000 0 0 7,800,000 3,380,000 0 4,420,000
715903169 Nguyễn Thị Trang A3 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903173 Nguyễn Thu Trang A3 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903190 Dương Thị Vân A3 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715903193 Vì Thúy Vân A3 8,320,000 0 0 8,320,000 3,380,000 0 4,940,000
715904057 Lê Thị Minh Hương A1 9,880,000 0 0 9,880,000 0 0 9,880,000
715904124 Ngô Lưu Trân Trân A2 9,880,000 6,500,000 0 3,380,000 0 0 3,380,000
715906073 Bùi Thị Huyền Trang A 10,080,000 0 0 10,080,000 3,640,000 0 6,440,000
715906074 Nguyễn Thị Trang A 8,680,000 0 0 8,680,000 0 0 8,680,000
715907084 Nguyễn Văn Quý A 10,360,000 0 0 10,360,000 3,920,000 0 6,440,000
715907085 Phạm Bảo Diễm Quyên A 8,960,000 0 0 8,960,000 3,920,000 0 5,040,000
715907104 Lê Thị Thương A 10,360,000 0 0 10,360,000 8,960,000 0 1,400,000
715907113 Võ Thị Thùy Trang A 9,800,000 0 0 9,800,000 3,920,000 0 5,880,000
715907117 Lê Thế Việt Trung A 10,360,000 0 0 10,360,000 3,920,000 0 6,440,000
715907123 Đoàn Minh Vũ A 8,960,000 0 0 8,960,000 3,920,000 0 5,040,000
715915004 Nguyễn Thị Mai Anh E 8,400,000 0 0 8,400,000 3,640,000 0 4,760,000
715915006 Nguyễn Thế Đạt E 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715915008 Nguyễn Tùng Dương E 8,400,000 0 0 8,400,000 3,640,000 0 4,760,000
715915025 Nguyễn Hoàng Mai Linh E 8,960,000 0 0 8,960,000 3,640,000 0 5,320,000
715915049 Lã Đào Huyền Trang E 8,960,000 0 0 8,960,000 7,560,000 0 1,400,000
715915054 Nguyễn Thị Thảo Vi E 8,120,000 0 0 8,120,000 3,640,000 0 4,480,000
715917009 Nguyễn Ngọc Ánh E 12,040,000 0 0 12,040,000 5,040,000 0 7,000,000
715917013 Nguyễn Ngọc Bách E 10,640,000 0 0 10,640,000 0 0 10,640,000
715917032 Nông Minh Huyền E 11,200,000 0 0 11,200,000 5,040,000 0 6,160,000
715917033 Bùi Thị Thanh Huyền E 12,040,000 0 0 12,040,000 9,040,000 0 3,000,000
715917034 Âu Thị Ngọc Huyền E 12,040,000 0 0 12,040,000 10,640,000 0 1,400,000
715917041 Trương Nhật Linh E 12,040,000 0 0 12,040,000 5,040,000 0 7,000,000
715917044 Nguyễn Hiền Mai E 10,640,000 0 0 10,640,000 0 0 10,640,000
715917047 Nguyễn Tiến Mạnh E 10,640,000 0 0 10,640,000 1,000 0 10,639,000
715917048 Lê La Na E 12,040,000 0 0 12,040,000 5,040,000 0 7,000,000
715917049 Nguyễn Bích Ngà E 10,640,000 0 0 10,640,000 0 0 10,640,000
715917075 Mùa Thị Pà Zia E 10,640,000 0 0 10,640,000 0 0 10,640,000

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)