Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc lịch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2021 -2022

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK2/2021-2022 như sau:

I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đại học như sau:

TT

Khối ngành, chuyên ngành

Đơn giá/tín chỉ

Ghi chú

1

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

 

Mức học phí trên bao gồm cả học phí học lần đầu đối với các môn GDTC và GDQP

1.1

Đào tạo giáo viên

260.000đ

1.2

Khoa học giáo dục (Quản lý giáo dục)

280.000đ

2

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

340.000đ

3

Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin….

340.000đ

4

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi……

280.000đ

            

Lưu ý: - Sinh viên Hệ cử nhân ngoài Sư phạm sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ (kể cả các môn GDTC và GDQP) .

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm từ K70 trở về trước được miễn học phí, sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71 đã được duyệt hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt  thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí theo mức thu của Trường. Sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện và học Chương trình 2.

- Sinh viên Hệ cử nhân Sư phạm K71 không đăng ký hưởng hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt phải đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ.

II.     Thời gian thu học phí:

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

- Sinh viên hệ Sư phạm từ K70 trở về trước và Sinh viên hệ Sư phạm K71 được  hỗ trợ học phí: sinh viên phải đóng tiền học lại, học cải thiện.

- Sinh viên học chương trình thứ 2.

- Sinh viên hệ cử nhân ngoài Sư phạm và sinh viên K71 hệ Sư phạm không đươc hỗ trợ học phí.

 

Từ 21/3/20222

đến 31/03/2022

 

    Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Cách 1: Sinh viên chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin sau:

     Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

Số tài khoản:         3100201025091

Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

Số tiền:             

Nội dung: 685105095  Nguyen Van A nop tien HK2 (ĐT: 0912…..)

                   mã số SV        họ và tên                             số ĐT của SV

Ví dụ cụ thể:

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 685105095 muốn nộp học phí của HK2/21-22, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm CNTT và 12 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Tâm lý học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

       Học phí học lại ngành SP CNTT:            3 tín chỉ x 260.000đ =    780.000đ

       Học phí học CT2 ngành Tâm lý học:    12 tín chỉ x 280.000đ =  3.360.000đ

                                          Tổng số tiền:                                                 4.140.000đ

Thực hiện giao dịch:

      Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

 Số tài khoản:          3100201025091

 Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

 Số tiền:             4.140.000đ

 Nội dung: 685105095  Nguyen Van A nop tien HK2 0912805985

                   mã số SV         họ và tên                              số ĐT của SV

Lưu ý: - Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

- Sau khi nộp học phí, Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HOC PHI & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline 02437643118 (NH Nông nghiệp) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời. 

Cách 2: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở cho tại Ngân hàng Agribank trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 50.000đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên)

Ghi chú:

      Sinh viên nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp và đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)