Chi tiết

Thông báo về việc cập nhật học phí HK2 năm học 2020-2021

>

Trường đã cập nhật toàn bộ học phí HK2/2020-2021 đã nộp của sinh viên lên trang daotao.hnue.edu.vn. Yêu cầu các sinh viên đã đóng học phí mà vẫn chưa được cập nhật, thực hiện như sau:

1. Đối với các sinh viên đóng học phí từ ngày 1 đến hết ngày 31/3/2021 lên phòng KHTC gặp cô Nhung, cô Dung tại phòng 302 - Nhà Hiệu bộ - ĐHSPHN từ ngày 08/04/2021 đến hết ngày 16/04/2021. (Phô tô giấy chuyển tiền , Thẻ sinh viên).   Ngoài thời gian trên nhà tr­ường sẽ không giải quyết thắc mắc về việc cập nhật học phí cho sinh viên, yêu cầu sinh viên đối chiếu đúng thời hạn quy định.

2. Đối với các sinh viên đóng học phí từ ngày 01/04/2021 đến nay mà chưa được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Từ Liêm.  Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  Số HOTLINE liên hệ: 0243.7643.118, FAX: 0243.7646.272.   

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)