Chi tiết

Hướng dẫn nộp học phí

>

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THU HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Tên tài khoản : Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;
Số tài khoản : 3100201025091;
Ngân hàng : Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

 

Chi tiết xem trong file đính kèm