Chi tiết

Hướng dẫn nộp học phí

>

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THU HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Tên tài khoản : Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;
Số tài khoản : 3100201025091;
Ngân hàng : Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

 

Chi tiết xem trong file đính kèm

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)