Chi tiết

Danh sách sinh viên nộp học phí học lại môn GDQP&AN học phần 3, 4

>

Căn cứ vào Thông báo 238/ĐHSPHN-ĐT ngày 02 tháng 07 năm 2020 về Việc học môn GDQP&AN cho sinh viên K69 và căn cứ theo số lượng sinh viên đã đăng ký thành công  tín chỉ học môn GDQP&AN (3 và 4).

Phòng Đào tạo thống kê danh sách sinh viên và đã cập nhật số tiền học lại môn GDQP&AN(3 và 4) của sinh viên K68 trở về trước lên trang cá nhân của sinh viên (Danh sách kèm theo).

Yêu cầu sinh viên:

  1. Những sinh viên K68 trở về trước chưa học lần đầu môn GDQP&AN phần 3 và 4 (do bảo lưu, hoặc có lý do đặc biệt chưa được học lần đầu) làm đơn có xác nhận của Khoa Giáo dục Quốc phòng và Phòng Đào tạo (kèm bản sao quyết định bảo lưu) nộp về Phòng KH-TC  từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 (gặp Cô Nhung - hoặc Cô Dung - P.303 ) để hủy học phí học lại môn GDQP&AN (3 và 4) do học lần đầu.

  2. Những sinh viên K68 trở về trước đóng học phí học lại môn GDQP&AN (3 và 4) theo quy định vào tài khoản của Trường tại Thông báo số 219/TB-ĐHSPHN ngày 16/06/2020 về Việc thu học phí HK3 năm học 2019-2020. 

Danh sách sinh viên:

Mã SV

Khoa

Họ và tên

Ngày sinh

Tên lớp

Số TC

Số tiền

675101005

Toán

Nguyễn Đức Anh

24/10/1999

TN

5

1,600,000

645104072

SPKT

Nguyễn Tiến Thịnh

03/12/1996

CN

5

1,600,000

675105050

CNTT

Lê Thanh Huyền

31/03/1999

C

5

1,600,000

675111011

Toán

Trần Khương Duy

25/09/1999

E

5

1,600,000

675601132

Văn

Vũ Thị Thảo

31/07/1999

TN

5

1,350,000

675601141

Văn

Hoàng Xuân Trang

29/10/1999

D

5

1,350,000

675602042

Sử

Đào Minh Ngọc

23/10/1998

A

5

1,350,000

675602052

Sử

Nguyễn Thị Thu Quyên

29/06/1999

A

5

1,350,000

665603005

Địa

Dương Huệ Chúc

01/12/1998

TN

6

1,600,000

675603033

Địa

Trần Thị Thanh Huyền

26/01/1999

A

5

1,600,000

665606021

VNH

Ngô Huy Hoàng

08/10/1995

A

5

1,350,000

665606054

VNH

Lê Thị Phương Thảo

05/09/1998

B

5

1,350,000

655609012

CTXH

Lường Văn Cường

07/03/1996

A

5

1,350,000

675609006

CTXH

Nguyễn Thị Phương Anh

07/07/1999

A

5

1,350,000

675609026

CTXH

Phạm Thanh Hà

21/10/1998

A

5

1,350,000

675609040

CTXH

Khuất Thùy Linh

17/10/1999

A

5

1,350,000

675609076

CTXH

Dương Thị Thu Thủy

13/05/1999

B

5

1,350,000

685609028

CTXH

Phạm Hà Vy

21/08/2000

A

5

1,350,000

675613023

LLCT

Nguyễn Công Minh

23/08/1999

E

5

1,350,000

685613004

LLCT

Đỗ Nguyễn Linh Chi

03/05/2000

B

5

1,350,000

685613009

LLCT

La Thị Mỹ Duyên

05/07/2000

B

5

1,350,000

685613047

LLCT

Nguyễn Huyền Trang

11/07/2000

C

5

1,350,000

685613054

LLCT

Nguyễn Hải Yến

01/12/2000

C

6

1,350,000

675614020

Tâm lý

Lê Thị Thu Hà

07/10/1999

C

5

1,350,000

685614002

Tâm lý

Hoàng Thùy Anh

10/07/1999

C

5

1,350,000

685614018

Tâm lý

Lê Thanh Huệ

19/08/2000

C

5

1,350,000

675701010

Anh

Ngô Thị Dinh

04/04/1999

A

5

1,350,000

675701051

Anh

Đinh Thị Thanh Thủy

21/07/1998

B

5

1,350,000

685701075

Anh

Vũ Thị Tường Vi

02/10/2000

C

5

1,350,000

685703003

Pháp

Nguyễn Đào Linh Chi

23/08/2000

A

6

1,350,000

685711034

Anh

Trần Hải Hà

19/02/2000

G

5

1,350,000

685711061

Anh

Hoàng Trang Hường

27/02/2000

E1

6

1,350,000

665801004

Nghệ thuật

Lê Thị Việt Chinh

24/03/1996

A

5

1,600,000

685901011

GDTC

Khuất Thị Thu Hằng

02/10/2000

A

5

1,600,000

685904024

GDTH

Hà Phương Khánh Linh

02/08/2000

A

5

1,350,000

675905015

GDĐB

Bùi Ngọc Lan

12/01/1999

A

5

1,350,000

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)