Chi tiết

Thu học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 09/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thu học phí: từ ngày 09/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020

Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của Trường theo số tài khoản và cú pháp tại  Thông báo số 03/TB- ĐHSPHN ngày 02/01/2020.

----------------------------------

III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:

    Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

    Số tài khoản:         3100201025091

    Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:            

      Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien  HK2

                            mã số SV           họ và tên           

Ví dụ cụ thể:

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 675105095 muốn nộp học phí của HK2/19-20, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm CNTT và 12 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

      Học phí học lại ngành SP CNTT:                 3 tín chỉ x 320.000đ =    960.000đ

      Học phí học CT2 ngành Tiểu học:              12 tín chỉ x 270.000đ = 3.240.000đ

                                          Tổng số tiền:                                                     4.200.000đ

Thực hiện giao dịch:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:          3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:             4.200.000đ

      Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien  HK2

                            mã số SV           họ và tên           

      Lưu ý: Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)