Chi tiết

Lùi thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tạm hoãn thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo Thông  báo số 03/TB -ĐHSPHN ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm 2019-2020 nhà trường sẽ có thông báo sau

Thông báo mới tại đây

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)