Chi tiết

Thông báo học tại chỗ, không lên giảng đường từ ngày 16/3/2020

>

Sinh viên không lên giảng đường từ ngày 16/03/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo của nhà trường. Trong thời gian này sinh viên học online tại địa chỉ http://fitel.hnue.edu.vn

Trân trọng cảm ơn. 

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)