Chi tiết

Thông báo cho K70, K71, K72 về tài khoản quản lý đào tạo mới

>

 

Nhà trường đang tiến hành chuyển đổi hệ thống quản lý đào tạo sang hệ thống mới.

Để chuẩn bị ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ học kỳ 2 năm học 2023-2024 trên hệ thống mới, sinh viên các khóa K70, K71, K72* cần tiến hành ngay công việc sau:

  • Đăng nhập TÀI KHOẢN cá nhân MỚI tại trang https://dtdh.hnue.edu.vn với user và password như tài khoản trên trang đào tạo cũ;
  • Luôn bảo mật tuyệt đối tài khoản của mình;
  • Đọc kỹ tin nhắn (notification) đầu tiên đã được gửi trên hệ thống,
  • Xem các thông tin cá nhân và chức năng;
  • NẾU CẦN, báo cáo các vấn đề phát sinh tại link được cung cấp.

Trong năm học này, tài khoản cũ (trên trang http://daotao.hnue.edu.vn ) và TÀI KHOẢN MỚI vẫn hoạt động song song, TÀI KHOẢN MỚI dần hoàn thiện để thay thế hoàn toàn (đóng) tài khoản cũ.

Sinh viên CẦN THƯỜNG XUYÊN truy cập cả hai tài khoản để cập nhật thông tin kịp thời.

* Sinh viên K68, K69 chưa tốt nghiệp cũng có TÀI KHOẢN MỚI.

 

Nếu gặp vấn đề về đăng nhập thì báo cáo tại link https://bit.ly/3QM69jY