Chi tiết

Đối chiếu đăng ký tín chỉ - học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

>

Nhà trường đã hoàn thành việc tính học phí cho sinh viên HK3 năm học 2018-2019. Sinh viên kiểm tra và xác nhận lại học phí trong trang cá nhân. Mọi thắc mắc về tín chỉ xin liên hệ phòng Đào tạo (e-mail: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) và giải quyết trước ngày 17/07/2019.

Lịch thu học phí HK3 năm học 2018-2019 từ ngày 18/07/2019 đến ngày 29/07/2019 (Xem thêm tại đây). Sau thời gian này nếu sinh viên nào chưa nộp học phí sẽ không được dự thi kết thúc học kỳ (tất cả các môn).

Lưu ý: ** Nhà trường chỉ thu học phí 1 đợt duy nhất và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nộp học phí không đúng hạn nào của sinh viên. 

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)