Chi tiết

Cập nhật học phí học lại, học cải thiện HK 1 năm học 2018-2019

>

Sau khi rà soát, đối chiếu học phí học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018-2019, nhà trường thông báo thu bổ sung học phí đối với các sinh viên sau (Danh sách kèm theo). 

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ qua email htbinh@hnue.edu.vn (Tiêu đề: Thắc mắc học phí HK1-2018-2019) trước ngày 31/1/2019. Sau thời gian này, nhà trường sẽ cập nhật học phí vào tài khoản cá nhân của sinh viên và tiến hành thu bổ sung cùng với lịch thu học phí HK2 năm học 2018-2019.

 

STT

Khoa

Mã sinh viên

Họ tên

Số TC học lại, học cải thiện

Đơn giá

Số tiền còn thiếu

Số TC đã học

TC đã tính tiền HK1

Số TC còn thiếu

1

Tâm lý

665604014

Nguyễn Thị Loan

3

0

3

250,000

750,000

2

GDMN

665913021

Trần Thị Minh Phương

2

0

2

250,000

500,000

3

Vật lý

635103045

Tạ Thu Huyền

1

0

1

300,000

300,000

4

 

655103052

Nguyễn Thị Nhung

9

7

2

300,000

600,000

5

 

675103037

Lương Thu Hương

3

0

3

300,000

900,000

6

SPKT

655104076

Vũ Đức Quyền

2

0

2

300,000

600,000

7

GDTC

645901019

Ngô Quang Hiệp

2

0

2

300,000

600,000

8

 

675901017

Nguyễn Hữu Thắng

2

0

2

300,000

600,000

9

GDTH

647904005

Vũ Phương Thảo

15

13

2

250,000

500,000

10

Lịch sử

655602071

Trần Thị Thúy

2

0

2

250,000

500,000

11

Hóa học

645201078

Nguyễn Đức Toàn

16

13

3

300,000

900,000

12

 

665201059

Lê Hồng Phong

12

5

7

300,000

2,100,000

13

Nghệ thuật

645801002

Kiều Khánh Duy

2

0

2

300,000

600,000

14

 

645801010

Nguyễn Thị Mai

4

0

4

300,000

1,200,000

15

 

655801026

Bùi Thị Thu Trang

1

0

1

300,000

300,000

16

 

655801028

Khuất Thị Huyền Trang

1

0

1

300,000

300,000

17

 

665801004

Lê Thị Việt Chinh

12

4

8

300,000

2,400,000

18

 

665802005

Nguyễn Văn Oai

3

0

3

300,000

900,000

19

 

675801008

Phạm Thùy Dương

19

17

2

300,000

600,000

20

 

675801018

Nguyễn Gia Huy

19

14

5

300,000

1,500,000

21

GDCT

655605004

Nguyễn Thị Nguyệt ánh

1

0

1

250,000

250,000

22

 

655605035

Đinh Thị Khuyên

1

0

1

250,000

250,000

23

 

675917009

Trần Thanh Mai

3

0

3

250,000

750,000

24

Văn

665601038

Phùng Thị Thu Hà

5

2

3

250,000

750,000

25

 

675601006

Nguyễn Ngọc Anh

5

0

5

250,000

1,250,000

26

 

675601026

Phạm Thùy Dung

3

0

3

250,000

750,000

27

 

675601137

Lương Thị Thanh Thúy

5

2

3

250,000

750,000

28

QLGD

675906020

Nguyễn Hà Phương

7

4

3

250,000

750,000

29

Sinh

635301058

Đặng Thị Nhung

13

9

4

300,000

1,200,000

30

 

645301056

Ngô Thị Thanh Tâm

2

0

2

300,000

600,000

31

 

645301084

Phạm Thị Hoàng Yến

2

0

2

300,000

600,000

32

 

665311004

Nguyễn Minh Chung

2

0

2

300,000

600,000

33

Anh

675711051

Nguyễn Hà Phương

1

5

-4

250,000

-1,000,000

34

Pháp

645703004

Nguyễn Anh Duy

5

0

5

250,000

1,250,000

35

Toán

665101096

Trần Minh Sơn

4

2

2

300,000

600,000

36

 

675101034

Trần Nam Hải

3

0

3

300,000

900,000

37

 

675101036

Trần Thị Thu Hằng

16

11

5

300,000

1,500,000

38

 

675101054

Nguyễn Việt Hoàng

13

8

5

300,000

1,500,000

39

Triết

655907017

Nguyễn Tùng Lâm

12

7

5

250,000

1,250,000

40

 

665907036

Trần Thị Lệ Thu

3

0

3

250,000

750,000

41

CNTT

645112017

Phạm Thị Quỳnh

16

6

10

300,000

3,000,000

42 Nghệ thuật 675801039 Lê Thị Yến 3 5 2 300,000 600,000

 

 

 

Tổng

255

134

125

 

35,500,000

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)