Chi tiết

Thông báo đối chiếu dữ liệu học phí

Mọi thông tin xin liên hệ cô Nhung - Phòng Kế hoạch-Tài chính (Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ)>

         Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí của sinh viên qua ngân hàng từ ngày 5/7/2018 đến ngày 17/7/2018 trên phần mềm Quản lý đào tạo theo tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã sinh viên, không có tên, ... Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản,... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung)

Thời gian đối chiếu từ ngày 19/7 đến hết ngày 25/7/2018,  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)