TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Trang web tra cứu thông tin
thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tra cứu kết quả thi chứng chỉ ngoại ngữ

Tra cứu chứng chỉ ngoại ngữ

Danh sách các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ

Liên hệ

TT Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí (Thu hồ sơ)

Address : Tầng 6 - Nhà Hiệu bộ - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone :    024-37547823 (bấm phím 5);

E-mail :     thiccnn6bac@hnue.edu.vn