Tra cứu kết quả thi chứng chỉ ngoại ngữ

Danh sách đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ

Liên hệ

Phòng Đào tạo - ĐHSPHN

Address : Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

E-mail :    p.daotao@hnue.edu.vn

Phone :    024-37547121;

                 024-37547823 (214)

TT Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí (Thu hồ sơ)

Address : Tầng 6 - Nhà Hiệu bộ - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phone :    024-37547823 (616)

Kết nối