Tra cứu Kết quả tuyển sinh THPT Chuyên kết quả phúc khảo năm 2013

    Lưu ý:

1. Thi sinh tra cứu theo số báo danh (lưu ý chỉ phần số).
dụ số báo danh CO.0123 chỉ 123

Nhập SBD :