Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

8894 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (5/30/2014 10:42:05 AM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (5/12/2014 4:15:03 PM)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (5/8/2014 10:49:07 AM)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (4/24/2014 3:30:49 PM)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (4/28/2014 4:35:13 PM)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (3/30/2014 9:19:22 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (3/17/2014 5:56:31 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (2/27/2014 2:26:05 PM)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (2/26/2014 11:14:13 AM)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (1/16/2014 11:15:56 AM)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (1/20/2014 3:07:07 PM)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (1/6/2014 8:45:50 AM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/6/2013 4:24:58 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm 2013-2014 (11/11/2013 10:10:37 AM)
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45 AM)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 3:44:31 PM)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (9/20/2013 2:07:57 PM)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (8/11/2013 8:32:03 AM)
Thời gian đăng ký tín chỉ (7/29/2013 6:12:46 PM)