Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9674 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Tra cứu thông tin trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ (11/27/2011 2:20:55 PM)
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2011-2012 (11/26/2011 10:16:55 AM)
Mở đăng ký thi cải thiện điểm HK1 năm học 2011-2012 (11/1/2011 3:11:29 PM)
Thông báo danh sách sinh viên K60, K59 học môn Tin đại cương cùng K61 (9/28/2011 10:41:40 AM)
Thời gian rút bơt môn tín chỉ, giải quyết khiếu nại và nộp kinh phí học lại (8/26/2011 10:20:39 AM)
Danh sách sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (8/20/2011 11:19:06 AM)
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (8/9/2011 8:51:53 PM)
Thông báo thời gian đăng ký tín chỉ và kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (7/25/2011 10:39:26 AM)
Các thông tin sinh viên K59, K60, K61cần biết trước khi đăng ký tín chỉ. (7/21/2011 3:48:50 PM)
Cố vấn học tập các khoa (7/20/2011 11:32:41 AM)
Kế hoạch đào tạo năm học (2011-2012) và quy định giờ chuẩn, thời gian biểu. (6/19/2011 1:32:29 AM)
Điểm thi các môn chung học kỳ 2 năm học 2011-2012 (5/30/2011 8:55:40 AM)
Thông báo phòng thi môn Tin học đại cương (5/24/2011 10:31:48 AM)
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 (5/17/2011 8:39:10 PM)
Nâng cấp cổng thông tin đăng ký tín chỉ (5/12/2011 12:19:44 PM)
Thông báo sinh viên K59 đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng (cập nhật ngày 4/4/2011) (4/6/2011 2:23:46 AM)
Thông báo hủy lớp tín chỉ K60 và hủy danh sách sinh viên không đủ điều kiện tiên quyết (cập nhật ngày 14/02/2011) (2/14/2011 10:34:16 AM)
Danh sách sinh viên K59 bị hủy các môn, vì không đủ điều kiện tiên quyết (cập nhật ngày 24/01/2011) (1/24/2011 11:51:57 PM)
Thông báo ngày học và danh sách sinh viên K59 học môn GD thể chất 3 (Bóng chuyền) (Cập nhật lúc 14 giờ ngày 11/01/2011) (1/11/2011 11:42:45 AM)