Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9857 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (4/19/2016 11:27:11 AM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (4/4/2016 8:55:24 AM)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (3/23/2016 5:41:02 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (3/15/2016 9:15:18 AM)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (2/24/2016 8:40:58 AM)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (2/4/2016 11:44:15 AM)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (1/21/2016 4:47:52 PM)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (1/11/2016 8:46:30 AM)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/9/2015 6:22:44 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (12/7/2015 2:35:46 PM)
THÔNG BÁO : Học phần Thực hành nghề K64 (đợt 4) (11/22/2015 10:31:49 AM)
Thông báo thời gian đăng ký thi cải thiện điểm (11/12/2015 4:06:28 PM)
Thông báo kích hoạt tài khoản cá nhân của SV K65 (11/2/2015 8:23:46 AM)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (đợt 3: Từ 2/11/2015 đến 28/11/2015) (10/26/2015 2:53:10 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 2014-2015 (10/13/2015 9:06:14 AM)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (10/5/2015 8:40:50 AM)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ và Danh sách chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (9/10/2015 4:22:08 PM)
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (8/10/2015 5:06:12 PM)
THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ (7/23/2015 12:11:36 AM)