Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9115 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (4/23/2014 5:13:55 PM)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (3/30/2014 9:19:22 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (3/17/2014 5:56:31 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (2/27/2014 2:26:05 PM)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (2/26/2014 11:14:13 AM)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (1/16/2014 11:15:56 AM)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (1/6/2014 8:45:50 AM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/6/2013 4:24:58 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm 2013-2014 (11/11/2013 10:10:37 AM)
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45 AM)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 3:44:31 PM)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (9/20/2013 2:07:57 PM)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (8/11/2013 8:32:03 AM)
Thời gian đăng ký tín chỉ (7/29/2013 6:12:46 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62 (7/26/2013 9:33:46 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2012 - 2013 (7/22/2013 3:51:37 PM)
Thông báo về việc nhập điểm các môn chung HK2 2012-2013 (6/4/2013 12:33:13 PM)
Thông báo về lịch thi QLHCNN Đợt 3 (6/15/2013 3:41:26 PM)
CV về việc học, thi cải thiện cho Sinh viên K59 (5/21/2013 4:10:43 PM)