Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9469 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ và Danh sách chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (9/10/2015 4:22:08 PM)
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (8/10/2015 5:06:12 PM)
THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ (7/23/2015 12:11:36 AM)
Về việc phúc khảo môn chung HK2 - 2014-2015 (6/19/2015 12:33:34 PM)
Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61 (5/22/2015 12:08:28 PM)
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (4/30/2015 1:26:08 PM)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (4/30/2015 2:33:09 PM)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (4/21/2015 5:39:35 PM)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (4/20/2015 9:38:33 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015 (3/18/2015 10:31:28 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2014-2015 (2/25/2015 8:41:54 AM)
SV K61 lưu ý: lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (2/3/2015 4:22:35 PM)
Về lịch thi lại môn chung HK1 năm 2014-2015 (1/31/2015 10:39:52 AM)
Về việc : Sinh viên rút tín chỉ học kỳ II (2014-2015) và đăng ký phúc khảo các môn chung học kỳ I (2014 - 2015) (1/26/2015 10:15:29 AM)
Thông báo: HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ TRONG HỌC KỲ II (2014 - 2015), vì sinh viên đăng ký không đủ lớp (1/16/2015 4:02:47 PM)
Thông báo về việc cập nhật điểm thi HK1 năm học 2014-2015 (1/12/2015 10:53:06 PM)
Quy định về một số khoản thu học phí (1/12/2015 2:15:49 PM)
Thông báo : LỊCH ĐĂNG KỲ TÍN CHỈ CHO K63, K64 (12/31/2014 8:39:27 AM)
Thay đổi lịch thi thi các môn chung ngày 3 và ngày 4 tháng 1 năm 2014 (12/22/2014 9:49:22 AM)