Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9303 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45 AM)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 3:44:31 PM)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (9/20/2013 2:07:57 PM)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (8/11/2013 8:32:03 AM)
Thời gian đăng ký tín chỉ (7/29/2013 6:12:46 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62 (7/26/2013 9:33:46 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2012 - 2013 (7/22/2013 3:51:37 PM)
Thông báo về việc nhập điểm các môn chung HK2 2012-2013 (6/4/2013 12:33:13 PM)
Thông báo về lịch thi QLHCNN Đợt 3 (6/15/2013 3:41:26 PM)
CV về việc học, thi cải thiện cho Sinh viên K59 (5/21/2013 4:10:43 PM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm 2012-2013 (5/2/2013 9:13:17 AM)
Thông báo về việc thu tiền thi nâng điểm (5/4/2013 10:15:55 AM)
Thông báo về việc Tập đoàn viễn thông Quân đội VIETTEL tổ chức buổi gặp sinh viên K59 khoa CNTT, SPKT, Toán học để trao đổi nội dung tuyển dụng nhân sự. (5/6/2013 6:24:39 PM)
Thông báo về học bù ngày 29/4/2013 và điểm QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (4/27/2013 8:19:54 PM)
Danh sách phòng thi môn QLHCNN - Dành cho SV ngoài sư phạm (4/17/2013 11:16:46 AM)
Thông báo chuyển lớp học ngày 5, 6/4/2013 tại nhà K1 đến nhà V (4/4/2013 5:42:31 PM)
Thông báo về lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho SV K59 (3/22/2013 11:11:00 AM)
CV về việc chuẩn bị xét tốt nghiệp cho SV K59 năm 2013 (3/22/2013 10:40:07 AM)
Thông báo chuyển lớp học sáng ngày 23/3/2013 tại nhà K1 (3/20/2013 2:25:57 PM)