Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9351 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Về việc phúc khảo môn chung HK2 - 2014-2015 (6/19/2015 12:33:34 PM)
Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61 (5/22/2015 12:08:28 PM)
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (4/30/2015 1:26:08 PM)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (4/30/2015 2:33:09 PM)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (4/21/2015 5:39:35 PM)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (4/20/2015 9:38:33 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015 (3/18/2015 10:31:28 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2014-2015 (2/25/2015 8:41:54 AM)
SV K61 lưu ý: lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (2/3/2015 4:22:35 PM)
Về lịch thi lại môn chung HK1 năm 2014-2015 (1/31/2015 10:39:52 AM)
Về việc : Sinh viên rút tín chỉ học kỳ II (2014-2015) và đăng ký phúc khảo các môn chung học kỳ I (2014 - 2015) (1/26/2015 10:15:29 AM)
Thông báo: HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ TRONG HỌC KỲ II (2014 - 2015), vì sinh viên đăng ký không đủ lớp (1/16/2015 4:02:47 PM)
Thông báo về việc cập nhật điểm thi HK1 năm học 2014-2015 (1/12/2015 10:53:06 PM)
Quy định về một số khoản thu học phí (1/12/2015 2:15:49 PM)
Thông báo : LỊCH ĐĂNG KỲ TÍN CHỈ CHO K63, K64 (12/31/2014 8:39:27 AM)
Thay đổi lịch thi thi các môn chung ngày 3 và ngày 4 tháng 1 năm 2014 (12/22/2014 9:49:22 AM)
THÔNG BÁO : LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ và CẤU TRÚC TKB KỲ II (2014-2015) (12/8/2014 8:25:41 AM)
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2014-2015 (11/17/2014 3:05:51 PM)
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (9/25/2014 8:24:09 AM)