Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9253 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2011-2012 (6/26/2012 8:56:04 AM)
Thông báo thay đổi lịch thi lại môn Tin học đại cương (6/22/2012 3:39:12 PM)
Kết quả thi các môn chung HK2 năm học 2011-2012 (6/8/2012 10:25:11 AM)
Cập nhật điểm thi các môn chung HK2 2011-2012 (5/23/2012 5:45:18 PM)
Lịch thi nâng điểm môn giáo dục thể chất (5/16/2012 6:19:31 PM)
Thông tin xét Tốt nghiệp K59 năm 2013 (5/7/2012 2:08:33 PM)
Lịch thi các môn chung HK 2 năm 2012-2013 (5/3/2012 10:34:53 AM)
Bổ sung lịch thi môn Giáo dục kỹ năng sống (5/3/2012 10:14:38 AM)
Kết quả phúc khảo HK1 năm 2011-2012 (2/23/2012 9:51:05 AM)
Thông báo địa điểm, thời gian đóng tiền học lại các môn học kỳ II (2011-2012) (2/27/2012 5:51:23 PM)
Thông báo hủy lớp tín chỉ K61, K60 (2/13/2012 2:39:15 AM)
Thông báo thời gian giải quyết thắc mắc đăng ký tín chỉ cho K61 (2/7/2012 2:29:42 PM)
Thông báo phúc khảo thi các môn chung HK1 năm học 2011-2012 (2/1/2012 10:27:39 AM)
Thông báo K61 (2/1/2012 8:56:15 AM)
Thông báo về kết quả thi các môn chung - HK1 2011-2012 (12/23/2011 9:54:23 AM)
Thông báo K60 (1/9/2012 9:38:58 AM)
Thông báo kế hoạch thực tập sư phạm của khóa 59 (1/8/2012 5:31:23 PM)
Thông báo khẩn tới SInh viên K60 khoa Toán và khoa GD Tiểu học (1/5/2012 11:59:39 PM)
Thông báo danh sách sinh viên K60, K59 đăng ký học lại kỳ I (2011-2012) chưa nộp tiền sẽ hủy kết quả thi (1/3/2012 2:03:37 PM)