Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011
Mọi thông tin về phúc khảo điểm xin liên hệ cô Giang số điện thoại 04-37547121 hoặc email: giangbh@hnue.edu.vn, các thông tin khác xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Hiện nay Phòng Đào tạo đang hoàn thành điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các sinh viên phúc khảo điểm xin đăng ký tại phòng Hỗ trợ đăng ký tín chỉ - Nhà Hiệu bộ - vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố chính thức điểm.

Các môn đã hoàn thành điểm:
Cập nhật 14h00 ngày 29-12-2010
1. Kỹ năng Giao tiếp
2. Giáo dục học

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (cập nhật 15h00 ngày 30-12-2010)
4. Tâm lý học (cập nhật 11h30 ngày 31-12-2010)
5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần 2 (cập nhật 11h00 ngày 04-01-2011)
6. Tiếng Nga 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Pháp 3 (cập nhật 13h00 ngày 04-01-2011)
7. Tiếng Anh 3 (cập nhật 14h00 ngày 04-01-2011)

- Riêng các sinh viên thi cải thiện điểm hiện vẫn chưa có điểm

..... Tiếp tục cập nhật ....

9042 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (9/25/2014 8:24:09 AM)
Điểm phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (8/25/2014 10:18:01 AM)
THÔNG BÁO: Sinh viên K63 thuộc ngành Sư phạm cử nhân chưa đăng ký môn Kiến tập Sư phạm (COMM 010) (8/29/2014 9:35:06 AM)
Thông báo về việc đăng ký học của sinh viên K64 CQĐC (8/22/2014 10:29:54 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học sáng thứ 7 (ngày 23/08/2014) nhà K1 đến nhà D3 (8/19/2014 2:19:22 PM)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ kỳ I năm học 2014 - 2015, do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (8/11/2014 10:04:00 AM)
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2014 - 2015 (7/21/2014 2:35:36 AM)
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (5/30/2014 10:42:05 AM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (5/12/2014 4:15:03 PM)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (5/8/2014 10:49:07 AM)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (4/24/2014 3:30:49 PM)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (4/28/2014 4:35:13 PM)
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (4/23/2014 5:13:55 PM)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (3/30/2014 9:19:22 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (3/17/2014 5:56:31 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (2/27/2014 2:26:05 PM)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (2/26/2014 11:14:13 AM)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (1/16/2014 11:15:56 AM)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (1/20/2014 3:07:07 PM)