Thông báo đăng ký Online
Lịch đăng ký Online bắt đầu từ 13h chiều ngày 16 tháng 01 năm 2010
  Hướng dẫn đăng ký

Bước 1:  Sinh viên chuẩn bị giấy vẽ thời khóa biểu cá nhân của mình như hình dưới
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
Tiết 6            
Tiết 7            
Tiết 8            
Tiết 9            
Tiết 10            

Bước 2: Đăng nhập vào cổng đăng ký học trực tuyến http://daotao.hnue.edu.vn với Tên đăng nhập: Mã sinh viên của mình; Mật khẩu ban đầu: Mã sinh viên của mình

Bước 3: Bấm vào chức năng Đăng ký thường - Sinh viên sẽ nhìn thấy những môn học mà mình được đăng ký trong kỳ. Lưu ý: Những môn đã tích chọn và mờ đi là những môn chuyên ngành bắt buộc học và nhà Trường đã đăng ký hộ cho sinh viên.

Sinh viên sẽ đánh dấu chọn vào những môn mà mình đăng ký học trong kỳ và bấm nút Đăng ký lớp tín chỉ và sinh viên sẽ nhìn thấy tất cả các lớp tín chỉ của các môn đã chọn

Bước 4: Sinh viên sẽ tiến hành chọn lớp tín chỉ và ghi lại lịch học vào giấy của lớp đó vào thời khóa biểu cá nhân

4807 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch thực tập sư phạm của khóa 59 (1/8/2012 5:31:23 PM)
Thông báo khẩn tới SInh viên K60 khoa Toán và khoa GD Tiểu học (1/5/2012 11:59:39 PM)
Thông báo danh sách sinh viên K60, K59 đăng ký học lại kỳ I (2011-2012) chưa nộp tiền sẽ hủy kết quả thi (1/3/2012 2:03:37 PM)
Thông báo thơi gian mở cổng đăng ký cho sinh viên K61 (12/30/2011 3:51:32 PM)
Thông báo sinh viên K59, K60. (12/27/2011 12:29:44 AM)
Thông báo: Sinh viên K59 khoa Sinh học cần biết (12/16/2011 10:32:40 AM)
Các thông tin SV K59, K60, K61 cần biết trước khi đăng ký TKB cá nhân kỳ II (2011-2012) (12/12/2011 2:30:35 PM)
Tra cứu thông tin trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ (11/27/2011 2:21:20 PM)
Tra cứu thông tin trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ (11/27/2011 2:20:55 PM)
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2011-2012 (11/26/2011 10:16:55 AM)
Mở đăng ký thi cải thiện điểm HK1 năm học 2011-2012 (11/1/2011 3:11:29 PM)
Thông báo danh sách sinh viên K60, K59 học môn Tin đại cương cùng K61 (9/28/2011 10:41:40 AM)
Thời gian rút bơt môn tín chỉ, giải quyết khiếu nại và nộp kinh phí học lại (8/26/2011 10:20:39 AM)
Danh sách sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (8/20/2011 11:19:06 AM)
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (8/9/2011 8:51:53 PM)
Thông báo thời gian đăng ký tín chỉ và kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (7/25/2011 10:39:26 AM)
Các thông tin sinh viên K59, K60, K61cần biết trước khi đăng ký tín chỉ. (7/21/2011 3:48:50 PM)
Cố vấn học tập các khoa (7/20/2011 11:32:41 AM)
Kế hoạch đào tạo năm học (2011-2012) và quy định giờ chuẩn, thời gian biểu. (6/19/2011 1:32:29 AM)