Thông báo đăng ký Online
Lịch đăng ký Online bắt đầu từ 13h chiều ngày 16 tháng 01 năm 2010
  Hướng dẫn đăng ký

Bước 1:  Sinh viên chuẩn bị giấy vẽ thời khóa biểu cá nhân của mình như hình dưới
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
Tiết 6            
Tiết 7            
Tiết 8            
Tiết 9            
Tiết 10            

Bước 2: Đăng nhập vào cổng đăng ký học trực tuyến http://daotao.hnue.edu.vn với Tên đăng nhập: Mã sinh viên của mình; Mật khẩu ban đầu: Mã sinh viên của mình

Bước 3: Bấm vào chức năng Đăng ký thường - Sinh viên sẽ nhìn thấy những môn học mà mình được đăng ký trong kỳ. Lưu ý: Những môn đã tích chọn và mờ đi là những môn chuyên ngành bắt buộc học và nhà Trường đã đăng ký hộ cho sinh viên.

Sinh viên sẽ đánh dấu chọn vào những môn mà mình đăng ký học trong kỳ và bấm nút Đăng ký lớp tín chỉ và sinh viên sẽ nhìn thấy tất cả các lớp tín chỉ của các môn đã chọn

Bước 4: Sinh viên sẽ tiến hành chọn lớp tín chỉ và ghi lại lịch học vào giấy của lớp đó vào thời khóa biểu cá nhân

4548 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (3/17/2014 5:56:31 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (2/27/2014 2:26:05 PM)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (2/26/2014 11:14:13 AM)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (1/16/2014 11:15:56 AM)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (1/20/2014 3:07:07 PM)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (1/6/2014 8:45:50 AM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/6/2013 4:24:58 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm 2013-2014 (11/11/2013 10:10:37 AM)
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45 AM)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 3:44:31 PM)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (9/20/2013 2:07:57 PM)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (8/11/2013 8:32:03 AM)
Thời gian đăng ký tín chỉ (7/29/2013 6:12:46 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62 (7/26/2013 9:33:46 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2012 - 2013 (7/22/2013 3:51:37 PM)
Thông báo về việc nhập điểm các môn chung HK2 2012-2013 (6/4/2013 12:33:13 PM)
Thông báo về lịch thi QLHCNN Đợt 3 (6/15/2013 3:41:26 PM)
CV về việc học, thi cải thiện cho Sinh viên K59 (5/21/2013 4:10:43 PM)
Thông báo về việc thu tiền thi nâng điểm (5/4/2013 10:15:55 AM)