Thông báo đăng ký Online
Lịch đăng ký Online bắt đầu từ 13h chiều ngày 16 tháng 01 năm 2010
  Hướng dẫn đăng ký

Bước 1:  Sinh viên chuẩn bị giấy vẽ thời khóa biểu cá nhân của mình như hình dưới
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1            
Tiết 2            
Tiết 3            
Tiết 4            
Tiết 5            
Tiết 6            
Tiết 7            
Tiết 8            
Tiết 9            
Tiết 10            

Bước 2: Đăng nhập vào cổng đăng ký học trực tuyến http://daotao.hnue.edu.vn với Tên đăng nhập: Mã sinh viên của mình; Mật khẩu ban đầu: Mã sinh viên của mình

Bước 3: Bấm vào chức năng Đăng ký thường - Sinh viên sẽ nhìn thấy những môn học mà mình được đăng ký trong kỳ. Lưu ý: Những môn đã tích chọn và mờ đi là những môn chuyên ngành bắt buộc học và nhà Trường đã đăng ký hộ cho sinh viên.

Sinh viên sẽ đánh dấu chọn vào những môn mà mình đăng ký học trong kỳ và bấm nút Đăng ký lớp tín chỉ và sinh viên sẽ nhìn thấy tất cả các lớp tín chỉ của các môn đã chọn

Bước 4: Sinh viên sẽ tiến hành chọn lớp tín chỉ và ghi lại lịch học vào giấy của lớp đó vào thời khóa biểu cá nhân

5151 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (8/10/2015 5:06:12 PM)
THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ (7/23/2015 12:11:36 AM)
Về việc phúc khảo môn chung HK2 - 2014-2015 (6/19/2015 12:33:34 PM)
Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61 (5/22/2015 12:08:28 PM)
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (4/30/2015 1:26:08 PM)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (4/30/2015 2:33:09 PM)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (4/21/2015 5:39:35 PM)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (4/20/2015 9:38:33 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015 (3/18/2015 10:31:28 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2014-2015 (2/25/2015 8:41:54 AM)
SV K61 lưu ý: lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (2/3/2015 4:22:35 PM)
Về lịch thi lại môn chung HK1 năm 2014-2015 (1/31/2015 10:39:52 AM)
Về việc : Sinh viên rút tín chỉ học kỳ II (2014-2015) và đăng ký phúc khảo các môn chung học kỳ I (2014 - 2015) (1/26/2015 10:15:29 AM)
Thông báo: HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ TRONG HỌC KỲ II (2014 - 2015), vì sinh viên đăng ký không đủ lớp (1/16/2015 4:02:47 PM)
Thông báo về việc cập nhật điểm thi HK1 năm học 2014-2015 (1/12/2015 10:53:06 PM)
Quy định về một số khoản thu học phí (1/12/2015 2:15:49 PM)
Thông báo : LỊCH ĐĂNG KỲ TÍN CHỈ CHO K63, K64 (12/31/2014 8:39:27 AM)
Thay đổi lịch thi thi các môn chung ngày 3 và ngày 4 tháng 1 năm 2014 (12/22/2014 9:49:22 AM)
THÔNG BÁO : LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ và CẤU TRÚC TKB KỲ II (2014-2015) (12/8/2014 8:25:41 AM)