Chính thức cho sinh viên K59 đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2009-2010
Hiện nay nhà trường đã chính thức cho sinh viên đăng ký theo tín chỉ. Sinh viên K59 và sinh viên K58 dừng xuống K59 có thể đăng ký trực tuyến. Chi tiết liên hệ hanguyenngoc@hnue.edu.vn hoặc htbinh@hnue.edu.vn
1. Thời gian đăng ký chính thức 04 ngày: Từ 00 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2010 (thứ Bảy) đến 24 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2010 (thứ Ba).

2. Các môn đăng ký trực tuyến trên trang web của trường bao gồm:

+) Khối kiến thức chung (bắt buộc):

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 1: Triết học);

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 2: KTCT&CNXHKH);

- Tâm lý học;

- Ngoại ngữ 2;

- Tin học đại cương;

- Giáo dục thể chất 2.

+) Khối kiến thức chung (tự chọn):

- Âm nhạc;

- Mỹ học và GD thẩm mỹ;

- Kỹ năng giao tiếp.

3. Các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của các khoa sẽ được tự động đăng ký trong phần mềm. Sinh viên có thể xem trước TKB tổng thể tại đây.

4. Sinh viên đăng ký thời khoá biểu trực tuyến tại địa chỉ http://daotao.hnue.edu.vn, mọi đăng ký trước đây đều bị huỷ bỏ, tài khoản (account) của sinh viên sẽ được khởi tạo lại với mật khẩu trùng với mã sinh viên. Sinh viên có thể tự đăng ký qua internet vào ngày thứ bẩy (ngày 16/01/2010) và chủ nhật (ngày 17/01/2010) hoặc đăng ký tại các phòng máy tính của Khoa Công nghệ Thông tin – Tầng 5 nhà K1 vào các ngày 18, 19/01/2010
Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

STT

Khoa

Thời gian

Ngày

Ghi chú

1

Toán – Tin

08h00 – 09h30

18/01/2010

293 sv

2

CNTT và SPKT

09h00 – 10h30

18/01/2010

219 sv

3

Vật lý và Việt Nam học

10h00 – 11h30

18/01/2010

208 sv

4

Hoá học và Tiếng Pháp

13h30 – 15h00

18/01/2010

195 sv

5

Sinh học

14h30 – 16h00

18/01/2010

194 sv

6

Ngữ văn

15h30 – 17h00

18/01/2010

292 sv

7

Lịch sử + ÂNMT

08h00 – 09h30

19/01/2010

203 sv

8

Địa lý + TLGD

09h00 – 10h30

19/01/2010

221 sv

9

Giáo dục chính trị

10h00 – 11h30

19/01/2010

274 sv

10

GDQP + Tiếng Anh

13h30 – 15h00

19/01/2010

204 sv

11

Các khoa còn lại

14h30 – 16h00

19/01/2010

207 sv
8689 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Điều kiện xét lên lớp năm 2012 (8/3/2012 4:29:30 PM)
Thông báo đăng ký TKB kỳ I năm 2012-2013 (7/29/2012 8:48:24 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2011-2012 (6/26/2012 8:56:04 AM)
Thông báo thay đổi lịch thi lại môn Tin học đại cương (6/22/2012 3:39:12 PM)
Kết quả thi các môn chung HK2 năm học 2011-2012 (6/8/2012 10:25:11 AM)
Cập nhật điểm thi các môn chung HK2 2011-2012 (5/23/2012 5:45:18 PM)
Lịch thi nâng điểm môn giáo dục thể chất (5/16/2012 6:19:31 PM)
Thông tin xét Tốt nghiệp K59 năm 2013 (5/7/2012 2:08:33 PM)
Lịch thi các môn chung HK 2 năm 2012-2013 (5/3/2012 10:34:53 AM)
Bổ sung lịch thi môn Giáo dục kỹ năng sống (5/3/2012 10:14:38 AM)
Kết quả phúc khảo HK1 năm 2011-2012 (2/23/2012 9:51:05 AM)
Thông báo địa điểm, thời gian đóng tiền học lại các môn học kỳ II (2011-2012) (2/27/2012 5:51:23 PM)
Thông báo hủy lớp tín chỉ K61, K60 (2/13/2012 2:39:15 AM)
Thông báo thời gian giải quyết thắc mắc đăng ký tín chỉ cho K61 (2/7/2012 2:29:42 PM)
Thông báo phúc khảo thi các môn chung HK1 năm học 2011-2012 (2/1/2012 10:27:39 AM)
Thông báo K61 (2/1/2012 8:56:15 AM)
Thông báo về kết quả thi các môn chung - HK1 2011-2012 (12/23/2011 9:54:23 AM)
Thông báo K60 (1/9/2012 9:38:58 AM)
Thông báo kế hoạch thực tập sư phạm của khóa 59 (1/8/2012 5:31:23 PM)