Chính thức cho sinh viên K59 đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2009-2010
Hiện nay nhà trường đã chính thức cho sinh viên đăng ký theo tín chỉ. Sinh viên K59 và sinh viên K58 dừng xuống K59 có thể đăng ký trực tuyến. Chi tiết liên hệ hanguyenngoc@hnue.edu.vn hoặc htbinh@hnue.edu.vn
1. Thời gian đăng ký chính thức 04 ngày: Từ 00 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2010 (thứ Bảy) đến 24 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2010 (thứ Ba).

2. Các môn đăng ký trực tuyến trên trang web của trường bao gồm:

+) Khối kiến thức chung (bắt buộc):

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 1: Triết học);

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 2: KTCT&CNXHKH);

- Tâm lý học;

- Ngoại ngữ 2;

- Tin học đại cương;

- Giáo dục thể chất 2.

+) Khối kiến thức chung (tự chọn):

- Âm nhạc;

- Mỹ học và GD thẩm mỹ;

- Kỹ năng giao tiếp.

3. Các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của các khoa sẽ được tự động đăng ký trong phần mềm. Sinh viên có thể xem trước TKB tổng thể tại đây.

4. Sinh viên đăng ký thời khoá biểu trực tuyến tại địa chỉ http://daotao.hnue.edu.vn, mọi đăng ký trước đây đều bị huỷ bỏ, tài khoản (account) của sinh viên sẽ được khởi tạo lại với mật khẩu trùng với mã sinh viên. Sinh viên có thể tự đăng ký qua internet vào ngày thứ bẩy (ngày 16/01/2010) và chủ nhật (ngày 17/01/2010) hoặc đăng ký tại các phòng máy tính của Khoa Công nghệ Thông tin – Tầng 5 nhà K1 vào các ngày 18, 19/01/2010
Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

STT

Khoa

Thời gian

Ngày

Ghi chú

1

Toán – Tin

08h00 – 09h30

18/01/2010

293 sv

2

CNTT và SPKT

09h00 – 10h30

18/01/2010

219 sv

3

Vật lý và Việt Nam học

10h00 – 11h30

18/01/2010

208 sv

4

Hoá học và Tiếng Pháp

13h30 – 15h00

18/01/2010

195 sv

5

Sinh học

14h30 – 16h00

18/01/2010

194 sv

6

Ngữ văn

15h30 – 17h00

18/01/2010

292 sv

7

Lịch sử + ÂNMT

08h00 – 09h30

19/01/2010

203 sv

8

Địa lý + TLGD

09h00 – 10h30

19/01/2010

221 sv

9

Giáo dục chính trị

10h00 – 11h30

19/01/2010

274 sv

10

GDQP + Tiếng Anh

13h30 – 15h00

19/01/2010

204 sv

11

Các khoa còn lại

14h30 – 16h00

19/01/2010

207 sv
9280 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc bỏ điều kiện tiên quyết môn GD thể chất 2, GD thể chất 3, GD thể chất 4 và danh sách các lớp hủy (cập nhật ngày 6/01/2011) (1/6/2011 2:09:16 AM)
Thông báo về gia hạn thời gian đăng ký tín chỉ K59, K60 và đăng ký môn học lại chuyên ngành, tiếng Nga, Pháp chuyên ngành (cập nhật lúc 16 giờ 30, ngày 5/01/2011) (1/4/2011 11:02:43 AM)
Khẩn: Thông báo đăng ký học lại học phần GDTC 2 của K59 (12/28/2010 11:21:42 AM)
Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011 (12/29/2010 2:14:30 PM)
Danh sách sinh viên chưa đăng ký học (12/28/2010 8:43:29 AM)
Thông báo về việc học lại học phần Tin học đại cương (12/29/2010 9:25:34 AM)
Thông báo ngày học K59, K60 các môn chung và tự chọn (cập nhật lúc 8h30,ngày 28/12/2010) (12/16/2010 8:54:46 AM)
Hướng dẫn đăng ký tín chỉ (12/15/2010 5:25:12 PM)
Danh sách phòng thi các môn chung HK1 năm học 2010-2011 (11/30/2010 4:23:18 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ của K59 và K60 (11/9/2010 2:06:18 PM)
Thông báo đăng ký học lại (9/16/2010 3:45:06 PM)
Kết thúc đăng ký tín chỉ (9/7/2010 11:37:16 AM)
THÔNG BÁO KHẨN CHO SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ VÀ KHOA TOÁN (Ngành cử nhân sư phạm) (8/31/2010 9:06:54 AM)
THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP TÍN CHỈ (8/26/2010 4:05:11 PM)
Thông báo huỷ lớp tín chỉ (8/23/2010 5:31:53 PM)
Thông báo mới về đăng kí Tín chỉ đợt 2. (8/16/2010 2:52:20 PM)
THÔNG BÁO MỚI VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THEO TÍN CHỈ (8/13/2010 5:52:56 PM)
Phân bổ lại thời gian đăng ký tín chỉ (8/5/2010 9:56:50 AM)
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THEO TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN K59 (Năm học 2010 - 2011) QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (8/3/2010 11:02:17 AM)