Chính thức cho sinh viên K59 đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2009-2010
Hiện nay nhà trường đã chính thức cho sinh viên đăng ký theo tín chỉ. Sinh viên K59 và sinh viên K58 dừng xuống K59 có thể đăng ký trực tuyến. Chi tiết liên hệ hanguyenngoc@hnue.edu.vn hoặc htbinh@hnue.edu.vn
1. Thời gian đăng ký chính thức 04 ngày: Từ 00 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2010 (thứ Bảy) đến 24 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2010 (thứ Ba).

2. Các môn đăng ký trực tuyến trên trang web của trường bao gồm:

+) Khối kiến thức chung (bắt buộc):

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 1: Triết học);

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 2: KTCT&CNXHKH);

- Tâm lý học;

- Ngoại ngữ 2;

- Tin học đại cương;

- Giáo dục thể chất 2.

+) Khối kiến thức chung (tự chọn):

- Âm nhạc;

- Mỹ học và GD thẩm mỹ;

- Kỹ năng giao tiếp.

3. Các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của các khoa sẽ được tự động đăng ký trong phần mềm. Sinh viên có thể xem trước TKB tổng thể tại đây.

4. Sinh viên đăng ký thời khoá biểu trực tuyến tại địa chỉ http://daotao.hnue.edu.vn, mọi đăng ký trước đây đều bị huỷ bỏ, tài khoản (account) của sinh viên sẽ được khởi tạo lại với mật khẩu trùng với mã sinh viên. Sinh viên có thể tự đăng ký qua internet vào ngày thứ bẩy (ngày 16/01/2010) và chủ nhật (ngày 17/01/2010) hoặc đăng ký tại các phòng máy tính của Khoa Công nghệ Thông tin – Tầng 5 nhà K1 vào các ngày 18, 19/01/2010
Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

STT

Khoa

Thời gian

Ngày

Ghi chú

1

Toán – Tin

08h00 – 09h30

18/01/2010

293 sv

2

CNTT và SPKT

09h00 – 10h30

18/01/2010

219 sv

3

Vật lý và Việt Nam học

10h00 – 11h30

18/01/2010

208 sv

4

Hoá học và Tiếng Pháp

13h30 – 15h00

18/01/2010

195 sv

5

Sinh học

14h30 – 16h00

18/01/2010

194 sv

6

Ngữ văn

15h30 – 17h00

18/01/2010

292 sv

7

Lịch sử + ÂNMT

08h00 – 09h30

19/01/2010

203 sv

8

Địa lý + TLGD

09h00 – 10h30

19/01/2010

221 sv

9

Giáo dục chính trị

10h00 – 11h30

19/01/2010

274 sv

10

GDQP + Tiếng Anh

13h30 – 15h00

19/01/2010

204 sv

11

Các khoa còn lại

14h30 – 16h00

19/01/2010

207 sv
8808 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (4/23/2014 5:13:55 PM)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (3/30/2014 9:19:22 AM)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (3/17/2014 5:56:31 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (2/27/2014 2:26:05 PM)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (2/26/2014 11:14:13 AM)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (1/16/2014 11:15:56 AM)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (1/6/2014 8:45:50 AM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/6/2013 4:24:58 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm 2013-2014 (11/11/2013 10:10:37 AM)
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45 AM)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 3:44:31 PM)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (9/20/2013 2:07:57 PM)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (8/11/2013 8:32:03 AM)
Thời gian đăng ký tín chỉ (7/29/2013 6:12:46 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62 (7/26/2013 9:33:46 AM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 năm 2012 - 2013 (7/22/2013 3:51:37 PM)
Thông báo về việc nhập điểm các môn chung HK2 2012-2013 (6/4/2013 12:33:13 PM)
Thông báo về lịch thi QLHCNN Đợt 3 (6/15/2013 3:41:26 PM)
CV về việc học, thi cải thiện cho Sinh viên K59 (5/21/2013 4:10:43 PM)