Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017
A. Các vấn đề liên quan đến đăng ký tín chỉ == > Chi tiết đăng ký tín chỉ xin click vào đây
I. Lịch đăng ký học cải thiện điểm D

Khóa

Thời gian

Quy trình làm thủ tục và địa điểm

Yêu cầu

K63, K64

K65, K66

18/12/2016 -- > 23/12/2016

(Trong giờ hành chính)

- Sinh viên có điểm D hoặc D+  làm đơn (theo mẫu tại  P111 nhà V) = > khai đúng, chính xác.

- Nộp cho cán bộ phòng Đào tạo (tại P111 nhà V) == > để xóa điểm D hoặc D+ trên hệ thống.

- Sau đó sinh viên tự vào mạng đăng ký môn học cải thiện bình thường.

- Sinh viên hủy điểm D hoặc D+ để học cải thiện phải nghiên cứu kỹ chương trình ĐT và TKB kỳ II năm 2016 – 2017 trên trang hnue.edu.vn.

- Môn học cần học cải thiện phải có trong danh sách môn học TKB kỳ II (2016 - 2017).

- Môn học cần học cải thiện phải có cùng mã môn, cùng số tín chỉ có trong TKB kỳ II (2016 - 2017).

- Sinh viên đã hủy điểm D hoặc D+  sẽ mất trên hệ thống không thể khôi phục được, do vậy sinh viên cân nhắc kỹ.   

II. Lịch chỉnh sửa TKb, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại         

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 
K63, K64

26/12/2016 --- > 31/12/2016

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

02/01/2017 -- > 07/01/2017

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thả mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 209 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 209 Đào tạo

 
K65, K66

16/01/2017 --- > 21/01/2017

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

06/02/2017 -- > 11/02/2017

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thả mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 209 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 209 Đào tạo


- Phúc khảo các môn chung HK1 2016-2017 vào ngày Thứ 4 21/12/2016 (trong giờ hành chính), đăng ký (không phải làm đơn) tại phòng 111 nhà V

3804 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)