THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017)
Thông tin phản ánh về Email : diepnd@hnue.edu.vn; tel : 0437547121

1. Đặc điểm TKB kỳ II năm học 2016-2017.

- TKB có các nhóm môn kiến thức sau :

+ Nhóm môn môn chung

+ Nhóm môn chuyên ngành

+ Nhóm môn không tính điểm tích lũy: Giáo dục thể chất; GD Quốc phòng

- TKB khóa K63 ngành sư phạm, ngoài các môn học theo chương trình của từng chuyên ngành đào tạo, có một số môn học K63 cùng tên, khác mã môn với K64, K65, K66  == > sẽ phải học ghép cùng với môn K64, K65, K66.

- Môn học trong TKB có đủ 2 thành phần: Lý thuyết và Thực hành/Bài tập, yêu cầu sinh viên phải đăng ký đồng thời đầy đủ cả lớp Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên có thể đăng ký lớp Lý thuyết này và đăng ký lớp Thực hành/BT lớp lý thuyết khác đều hợp lệ.

- Môn học có ký hiệu K63/K64/K65/K66 == > Lịch học, lịch thi theo kế hoạch của khóa đó.

- Môn học Tiếng Anh K66 chia theo mức A0, A1, A2 === > Sinh viên K66 đăng ký Học phần 2 Tiếng Anh theo các bậc đã học ở kỳ I.

- Sinh viên K63, 64, 65 học lại, học đi, học cải thiện đăng ký cùng thời gian theo đợt.

- Sinh viên K63, K64: Bắt đầu đăng ký ngày 12/12 -- > 24/12/2016; Chỉnh sửa TKB từ 26/12 -- > 31/12.

- Sinh viên K65,K66: Bắt đầu đăng từ ngày 02/01-- >14/01/2017; Chỉnh sửa TKB từ 16/01-- > 21/01/2017    

2. Cấu trúc TKB kỳ II năm 2016 - 2017

 a). Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 1

POLI 101

2

K66, K65, K64, K63

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2

POLI 201

3

K66, K65, K64, K63

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K66, K65, K64, K63

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

POLI 301

3

K66, K65, K64, K63

5

Tâm lý học giáo dục

PSYC 101

4

K64, K65, K66

6

Giáo dục học

PSYC 102

3

K64, K65, K66

7

Giao tiếp sư phạm

PSYC 104

2

K64, K65, K66

8

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

K64, K65, K66

9

- Thực tập 1 (K64)

-Thực tập 2 (K63)

Phòng ĐT sẽ gán vào hệ thống theo đoàn khoa đã chia


Sinh viên không phải đăng ký


10

Ngoại ngữ 2 (Pháp, Nga, Trung)

Mã + 102

4

K66, K65, K64, K63

11

Tiếng Anh 2 (A0, A1, A2)

ENGL 102(A0,A1,A2)

3

K66

12

T.Pháp,Nga,Trung (Chuyên ngành)

FREN,RUSS,CHIN+211

2

K66, K65, K64, K63

13

Âm nhạc; Mỹ học GD thẩm mỹ; Kỹ năng giao tiếp

MUSI, POLI, PSYC +109

2

K66, K65, K64, K63

14

Tin học đại cương

COMP 103

2

K66, K65, K64, K63

*). Một số môn TKB không hoàn thiện nhưng sinh viên bắt buộc phải đăng ký : Khóa luận tôt nghiệp; Thực tế chuyên môn; Thực địa; Ngoại khóa

b). Nhóm môn chuyên ngành == > Môn học có gắn ký hiệu tên khoa

c). Nhóm môn không tính điểm tích lũy tín chỉ: Giáo dục thể chất.

3. Một số gợi ý giúp sinh viên đăng ký tín chỉ hiệu quả.

Bước 1: Xác định mục tiêu học tập cho học Kỳ II năm 2016 – 2017 (Học gì ?; Học như thế nào ? ; Cách xác lập TKB ?)

Bước 2: Xây dựng ý tưởng các môn sẽ học và nghiên cứu ký các môn có trong TKB kỳ II năm 2016 - 2017

Bước 3: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mục tiêu, ý tưởng các môn sẽ học trong kỳ II .

           +Nghiên cứu kỹ Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang theo học (xem trên trang : daotao.hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu tổng thể TKB kỳ II năm 2016 – 2017, các  môn chung/môn chuyên ngành (xem trên trang : hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu Quy chế đào tạo (xem sổ tay sinh viên), cân nhắc kỹ việc học cải thiện điểm D (xem lịch trình chi tiết thời gian làm thủ tục hủy điểm D trên trang: daotao.hnue.edu.vn)

+ Tham vấn tư vấn giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hoặc cô giáo vụ khóa/ trợ lý đào tạo khoa

+ Thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên trang: daotao.hnue.edu.vn

Bước 4: Lập bảng TKB cá nhân (theo mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

     Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Tiến hành đăng ký == > vào phần mềm: daotao.hnue.edu.vn

Bước 6: Kiểm tra lại TKB cá nhân === > lưu lại

Bước 7: Phải đi học buổi đầu tiên của từng môn để nhận lớp, nhận tên giáo viên và các thông tin khác bổ sung mới. Nếu có thay đổi môn học, buổi học, sinh viên vào phần mềm điều chỉnh lại TKB cá nhân ngay trong tuần đầu tiên và kiểm tra kỹ danh sách môn học trên phần mềm.

Bước 8: Lưu lại và chốt TKB cuối cùng (hoàn thành)

4. Một số khuyến cáo

-  Trong thời gian đăng ký === > Sinh viên nên bảo quản mật khẩu (Pass) của mình.

-  Không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ TKB, nên tự mình tìm hiểu các môn học và đăng ký.

-  Khi đã đăng ký xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc lưu lại (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) để làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này.

- Trong thời gian đăng ký tín chỉ, sinh viên nên thường xuyên xem các thông tin trên trang daotao.hnue.edu.vn để biết được các lớp hủy.

- Trong 2 tuần học đầu tiên, sinh viên nên yêu cầu giáo viên điểm danh thường xuyên bằng danh sách in ra từ phần mềm, nếu không có tên hoặc sai thì phải phản ánh ngay đến phòng đào tạo (email: diepnd@hnue.edu.vn) để giải quyết.

-  Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

+ Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký các môn GD học và Tâm lý trước, vì nó hỗ trợ cho việc thực tập.

5. Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017.

6. Danh sách giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) các khoa (danh sách BCN các khoa công bố)

TT

Khoa

Tên giáo vụ

Điện thoại

Email giáo vụ

1

Khoa Toán

Cô Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2

Khoa CNTT

Cô Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3

Khoa Lý

Cô Vân Anh

0982355589