THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước
Mọi thắc mắc về học phí đề nghị mang biên lai lên phòng 303 – Phòng KH-TC – Nhà Hiệu bộ gặp Cô Nhung trước ngày 08/11/2016.

Nhà trường thông báo và đề nghị toàn thể sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên chưa đóng học phí phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí các năm học cũ và HK1/2016-2017 trước ngày 8/11/2016. Phòng KH – TC  sẽ thu các khoản nợ học phí cho sinh viên trong 4 ngày (3/11,4/11,7/11  và 8/11 năm 2016) tại phòng 303 nhà Hiệu bộ. Sau thời gian trên nếu sinh viên nào không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí Nhà trường sẽ xử lý theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/TT- BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 về việc “Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy”.

Nhận được Thông báo này đề nghị Ông (Bà) trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo vụ, tổ chức khoa đôn đốc, nhắc nhở sinh viên còn nợ học phí thực hiện nghĩa vụ nộp học phí đầy đủ.

**Lưu ý:  Trong quá trình tổng hợp không tránh khỏi nhầm lẫn: nếu bạn sinh viên nào thắc mắc về học phí đề nghị mang biên lai lên phòng 303 – Phòng KH-TC – Nhà Hiệu bộ gặp Cô Nhung để đối chiếu kể từ ngày nhận được thông báo này đến hết ngày 08/11/2016. Ngoài thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Danh sách chi tiết xem ở đây

1800 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)