THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (đợt 2, ngày 31/10/2016)

              
DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
CÁC NHÓM THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIÁO DỤC - ĐỢT 2 (Từ 31/10/2016  --- > 02/12/2016)          
            - Ngày 29/10/2016 : + Các lớp buổi sáng học lý thuyết tại nhà V theo TKB trên phần mềm
                                             +
Các lớp buổi sáng học lý thuyết tại nhà A2 theo TKB trên phần mềm
                        - Ngày 30/10/2016 === > các nhóm họp riêng theo thông báo

               
                (Đợt 2 : Từ 31/10/2016  --- > 02/12/2016)

1. THPT Chuyên ĐHSPHN: TS.Hoàng Thanh Thúy (SĐT: 0912.874.088),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

  - Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 8 giờ 00 ngày 30/10/2016 (Chủ nhật) có mặt tại phòng 201-V giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

                                        + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                                

2. THPT Nguyễn Tất Thành: TS.Khúc Năng Toàn(SĐT: 0943.465.588), giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc

+ Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 17 giờ 00 ngày 29/10/2016 (Thứ bẩy) có mặt tại phòng 303-A2, giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

               + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                     

3. THPT Yên Hòa: TS. Hồ Thị Nhật (SĐT: 0968.611.329), giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội.

- Lịch làm việc

+ Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 8 giờ 00 ngày 30/10/2016 (Chủ nhật) có mặt tại phòng 301-V, giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

               + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                     

4. THPT Nguyễn T Minh Khai: TS. Nguyễn Thị Nhân Ái (SĐT: 0983.632.197), giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc

+ Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 8 giờ 00 ngày 30/10/2016 (Chủ nhật) có mặt tại phòng 302-V, giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

               + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                   

5. THPT Xuân Đỉnh: TS. Nguyễn Thị Hải Thiện (SĐT: 0988.993.382), giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc

+ Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 8 giờ 00 ngày 30/10/2016 (Chủ nhật) có mặt tại phòng 309-V, giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

               + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.           

6.THPT Cầu Giấy: TS. Mai Quốc Khánh (SĐT: 0975866919), giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc

+ Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 11 giờ 30 ngày 30/10/2016 (Chủ nhật) có mặt tại phòng 310-V, giáo viên phụ trách phổ biến lịch làm việc chi tiết.

               + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 31/10/2016
               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.           

  Ghi chú:

- Sinh viên K65 đến trường THPT theo lịch đã đăng ký trên phần mềm tín chỉ.

- Các thông tin liên quan đến trường THPT liên hệ với giáo viên phụ trách từng trường ở trên hoặc cô Thúy (tel : 0945100696)

PHÒNG ĐÀO TẠO

2236 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)