PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ
Mỗi người có một phong cách học khác nhau, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của bạn. Khảo sát này sẽ cho bạn biết phong cách học của bạn là gì, từ đó đưa ra lời khuyên cho bạn để có thể tự điều chỉnh cách học của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Hãy tham gia khảo sát phong cách học của bạn:
http://daotao.hnue.edu.vn/questionaire/
1277 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)