THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục
     DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIÁO DỤC
     
(Đợt 1: Từ 19/9/2016  --- > 21/10/2016)

1. THPT Chuyên ĐHSPHN: 35 nhóm. TS.Trương Thị Hoa (SĐT: 0943.593.489),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 9 giờ 00 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 106-D3 trường THPT Chuyên để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                                

2. THPT Nguyễn Tất Thành: 50 nhóm TS.Vũ Thị Khánh Linh (SĐT: 0916.069.369),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc: + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 10 giờ 30 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 405 trường THPT Nguyễn Tất Thành để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 16 giờ 30 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 405 trường THPT Nguyễn Tất Thành để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

3. THPT Yên Hòa: 23 nhóm. TS. Nguyễn Thị Thanh Trà (SĐT: 0989.388.633),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội.

- Lịch làm việc: + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 6 giờ 30 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Yên Hòa để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 16 giờ 15 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Yên Hòa để dự chào cờ.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Thông báo khẩn:  Những sinh viên tại trường THPT Yên Hòa bị trùng lịch học các môn chuyên ngành với giờ sinh hoạt của trường phổ thông mà không thể bố trí đi vào buổi khác, đề nghị đến P209 phòng Đào tạo để làm thủ tục chuyển sang thực hành đợt 2, thời gian đến trước ngày 22/9/2016.

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

4. THPT Nguyễn T Minh Khai: 36 nhóm. TS. Vũ Thị Ngọc Tú (SĐT: 0989.666.489),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 7 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 13 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để dự chào cờ

                        + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

5. THPT Xuân Đỉnh: 24 nhóm. TS. Hoàng Trung Học (SĐT: 0914.335.199),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 7 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Xuân Đỉnh để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 13 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Xuân Đỉnh để dự chào cờ

                         + Chiều ngày 21/9/2016 (thứ 4) đúng 15 giờ 00 sinh viên buổi sáng và chiều đến trường THPT Xuân Đỉnh làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

6.THPT Cầu Giấy: 12 nhóm.ThS.Trần Thị Cẩm Tú (SĐT: 0912.529.637),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Đúng 10 giờ 00 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại trường THPT Cầu Giấy để gặp giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

  Ghi chú:

- Sinh viên K65 đến trường THPT theo lịch đã đăng ký trên phần mềm tín chỉ.

- Các thông tin liên quan đến trường THPT liên hệ với giáo viên phụ trách từng trường ở trên hoặc cô Thúy (tel : 0945100696)

PHÒNG ĐÀO TẠO1010 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)