Chi tiết

Đăng kí tín chỉ học kỳ I năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 ban hành Kèm quyết định số 3117/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà trường thông báo quy định và kế hoạch đăng ký tín chỉ học kì I như sau.>

I. Hướng dẫn chung

1. Sinh viên đăng kí mới, đăng kí thêm và rút bớt tín chỉ hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên Cổng đăng kí tín chỉ của Trường.

Sinh viên cần tìm hiểu kĩ chương trình đào tạo, TKB chung toàn trường và tham vấn ý kiến của giảng viên cố vấn học tập để tự xác định các môn sẽ đăng kí học trong Học kì I năm học 2022 - 2023. Sau đó, tự tay thực hiện đăng kí trên Cổng đăng kí tín chỉ.

Tài khoản, mật khẩu đăng nhập Cổng đăng kí tín chỉ là thông tin cá nhân đặc biệt quan trọng và cần bảo mật ở mức độ cao nhất.

Sinh viên tuyệt đối KHÔNG nhờ người khác đăng kí hộ tín chỉ, bởi vì: a) người đăng kí hộ không thể chịu trách nhiệm về TKB đã đăng kí và b) thông tin tài khoản không còn bảo mật, dẫn đến mất tài khoản và các tác hại khó lường.

2. Chương trình đào tạo gồm các môn học thuộc các khối học vấn sau:

- Khối học vấn chung toàn trường, học vấn chung của nhóm ngành, học vấn NVSP chung (gọi tắt là môn chung).

Xem TKB môn chung cập nhật ngày 3/9 ở đây.

- Khối học vấn khoa học ngành và NVSP chuyên ngành (gọi tắt là môn chuyên ngành).

Xem TKB môn chuyên ngành cập nhật ngày 3/9 ở đây.

3. Sinh viên nên xây dựng và kẻ trước TKB cá nhân trên giấy, sau đó mới thực hiện thao tác đăng kí trên Cổng đăng kí tín chỉ.

Để đảm bảo đăng kí đủ các môn như dự kiến trên giấy, sinh viên nên đăng kí các lớp tín chỉ trên Cổng đăng kí tín chỉ theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Đăng kí các lớp tín chỉ môn học lại trước, sau đó mới đăng kí các môn học đi.

b) Đăng kí các lớp tín chỉ môn chuyên ngành trước, sau đó đăng kí các môn chung bắt buộc, rồi mới đến các môn chung tự chọn.                                                                                

c) Đăng kí các lớp tín chỉ của môn là điều kiện tiên quyết trước, sau đó mới đăng kí đến các môn không là điều kiện tiên quyết của môn khác.                                                                                  

Ghi chú: Khi đăng kí Thực tập sư phạm, sinh viên không được phép đăng kí các học phần khác. Nhà trường sẽ có thông báo riêng về thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp trong Học kì I năm học 2022 – 2023.

4. Trên TKB, một môn học có thể bao gồm các thành phần: Lý thuyết, Thực hành, Bài tập. Khi đăng kí tín chỉ, sinh viên phải đăng kí đồng thời và đầy đủ các thành phần của môn học.

5. Sinh viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí thì chưa thể đăng kí tín chỉ học tập trong Học kì I, năm học 2022 – 2023.

6. Khi đã đăng kí xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc chụp ảnh màn hình để lưu lại làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này nếu có sự cố kĩ thuật. Chú ý in hoặc chụp rõ ngày, giờ đã đăng kí thành công TKB.

II. Thời khóa biểu chung toàn trường, học kỳ I năm học 2022-2023

a) Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Mã môn

Số TC

Các khóa* sinh viên ưu tiên đăng kí

 1.  

Phát triển chương trình nhà trường

COMM 004

2

K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Thực tập sư phạm*

 

 

K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Thực hành kĩ năng giáo dục

COMM 301

2

K70, K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005

2

K70, K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Giao tiếp sư phạm

PSYC 104

2

K71, K70, K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

COMM 001

3

K71, K70, K69 (dành cho SV khối ngành SP)

 1.  

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI 204

2

K71, K70, K69 (dành cho SV toàn trường)

 1.  

Ngoại ngữ 2 (Anh, Nga, Pháp, Trung)

 

3

K71, K70, K69 (dành cho SV toàn trường)

 1.  

Giáo dục thể chất 3, 4

 

2

K71, K70, K69 (dành cho SV toàn trường)

 1.  

Ngoại ngữ 1 (Anh, Nga, Pháp, Trung)

 

3

Dành cho SV toàn trường

 1.  

Kinh tế chính trị

POLI 104

2

Dành cho SV toàn trường

 1.  

Triết học Mác Lê Nin

PHIS 105

3

Dành cho SV toàn trường

 1.  

Tin học đại cương

COMP 103

2

Dành cho SV toàn trường

 1.  

Phép tính vi phân tích phân hàm một biến

MATH 159

3

Dành cho SV nhóm ngành KHTN-CN

 1.  

Nhân học đại cương

COMP 108

2

Dành cho SV nhóm ngành KHXH-NV

 1.  

Xã hội học đại cương

COMM 109

2

Dành cho SV nhóm ngành KHXH-NV

* Môn học có kí hiệu khóa học cụ thể (K69, K70, K71) sẽ ưu tiên đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa học đó. Sinh viên các khóa học khác chưa đăng kí học hoặc học lại, học cải thiện vẫn có thể đăng kí môn học này, nhưng không được ưu tiên khi đăng kí tín chỉ.

Nếu có nguyện vọng học lại môn chung chưa có trong danh sách trên, đại diện nhóm sinh viên (có cùng nguyện vọng) gửi email đề nghị mở lớp tới Phòng Đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn). Nếu nhóm gồm 50 sinh viên trở lên thì Nhà trường sẽ xem xét mở lớp và bổ sung môn học vào danh sách trên.  

b) Nhóm môn chuyên ngành: Mã môn chuyên ngành có gắn kí hiệu đặc trưng theo từng khoa đào tạo. Sinh viên cần tìm hiểu kĩ TKB các môn chuyên ngành của Khoa và tham vấn ý kiến của giảng viên cố vấn học tập để lựa chọn đăng kí các môn chuyên ngành cho phù hợp với học lực và tiến trình học tập của bản thân.

III. Lịch đăng kí tín chỉ kỳ I năm học 2022 – 2023

1. Các khóa K69, K70, K71 sẽ có lịch đăng kí độc lập và nối tiếp nhau. Với mỗi khóa, Trường chia thành 03 nhóm khoa và chia khung thời gian đăng kí cho từng nhóm để phân tải cho Hệ thống đăng kí tín chỉ.

Sinh viên mỗi khoa sẽ có 02 – 03 đợt đăng kí với các khung thời gian khác nhau trong ngày. Do vậy, sinh viên không cần thiết phải tập trung đăng kí ngay tại thời điểm mở cổng đăng kí ở Đợt 1. Việc hàng nghìn sinh viên thao tác trên Cổng đăng kí tín chỉ ở một thời điểm sẽ gây ra nghẽn mạng và các sự cố kĩ thuật không đáng có.

Nếu chưa đăng kí được các lớp tín chỉ như mong muốn trong Đợt 1 thì sinh viên có thể tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa đăng kí các lớp tín chỉ trong các đợt sau đối với khóa học của mình và trong đợt cuối cùng (02 – 04/9/2022) đối với sinh viên toàn trường.

Ghi chú: Để đảm bảo công bằng trong tiếp cận đăng kí các lớp tín chỉ môn chung, chỉ tiêu đăng kí/01 lớp tín chỉ sẽ điều chỉnh tăng dần. Ví dụ, đợt 1 mở 30% chỉ tiêu, đợt 2 mở 50% chỉ tiêu, đợt 3 mở 80% chỉ tiêu, đợt cuối mở 100% chỉ tiêu.  

2. Dưới đây là dự kiến kế hoạch mở Cổng đăng kí tín chỉ cho từng Khóa, từng Đợt và từng Khoa. Nếu phát sinh trục trặc kĩ thuật về máy chủ, hạ tầng mạng và phần mềm thì Trung tâm CNTT sẽ điều chỉnh thời gian mở cổng đăng kí hoặc khóa hẳn một đợt đăng kí. Sinh viên cần xem giờ đăng kí cập nhật trên Cổng đăng kí học tín chỉ.

- Từ 17/08 đến 21/08/2022, sinh viên K69 đăng kí trong 02 đợt theo kế hoạch sau:

Khóa 69

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

Đợt 1

17/8 – 19/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

06h00

ngày 17/8

22h00

ngày 17/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

22h00

ngày 17/8

14h00

ngày 18/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

14h00

ngày 18/8

06h00

ngày 19/8

Đợt 2

19/8 – 21/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

06h00

ngày 19/8

22h00

ngày 19/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

22h00

ngày 19/8

14h00

ngày 20/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

14h00

ngày 20/8

06h00

ngày 21/8

- Ngày 21/08 – 27/08/2022: sinh viên K70 đăng kí trong 03 đợt theo kế hoạch sau:

Khóa 70

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

Đợt 1

21/8 – 23/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

06h00

ngày 21/8

22h00

ngày 21/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

22h00

ngày 21/8

14h00

ngày 22/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

14h00

ngày 22/8

06h00

ngày 23/8

Đợt 2

23/8 – 25/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

06h00

ngày 23/8

22h00

ngày 23/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

22h00

ngày 23/8

14h00

ngày 24/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

14h00

ngày 24/8

06h00

ngày 25/8

Đợt 3

25/8 – 27/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

06h00

ngày 25/8

22h00

ngày 25/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

22h00

ngày 25/8

14h00

ngày 26/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

14h00

ngày 26/8

06h00

ngày 27/8

- Ngày 27/08 – 02/09/2022: Sinh viên K71 đăng kí trong 03 đợt theo kế hoạch sau:

Khóa 71

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

Đợt 1

27/8 – 29/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

06h00

ngày 27/8

22h00

ngày 27/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

22h00

ngày 27/8

14h00

ngày 28/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

14h00

ngày 28/8

06h00

ngày 29/8

Đợt 2

29/8 – 31/8

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

06h00

ngày 29/8

22h00

ngày 29/8

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

22h00

ngày 29/8

14h00

ngày 30/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

14h00

ngày 30/8

06h00

ngày 31/8

Đợt 3

31/8 – 02/9

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

06h00

ngày 31/8

22h00

ngày 31/8

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

22h00

ngày 31/8

14h00

ngày 01/9

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

14h00

ngày 01/9

06h00

ngày 02/9

- 17h ngày 01/9/2022: Công bố danh sách DỰ KIẾN các lớp tín chỉ sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định. Sinh viên kiểm tra thông tin trên Website đào tạo đại học chính quy tại địa chỉ: http://daotao.hnue.edu.vn/. Nếu lớp tín chỉ mình đã đăng kí có khả năng bị hủy, sinh viên chủ động đăng kí sang lớp tín chỉ khác.

- Từ 06h00 ngày 02/9 đến 8h00 ngày 04/9/2022: Mở Cổng đăng kí tín chỉ để sinh viên toàn trường điều chỉnh TKB đã đăng kí.

Lưu ý: Nếu đã hài lòng với TKB đã đăng kí được thì sinh viên không nên điều chỉnh TKB trong thời gian này. Khi sinh viên A thử chuyển từ lớp X sang lớp Y thì sinh viên B có thể đăng kí và chiếm chỗ của sinh viên A ở lớp X. Do vậy, sinh viên A có thể rơi vào tình huống: Lớp Y không đăng kí được (do hết chỉ tiêu) và mất chỗ ở lớp X.

- 11h00 ngày 04/9/2022: Công bố danh sách CHÍNH THỨC các lớp tín chỉ bị hủy do số lượng sinh viên đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định. Nếu lớp của mình bị hủy, trong 02 tuần đầu của học kì, sinh viên phải đăng kí học lớp khác (có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu.

IV. Lịch đăng thêm, rút bớt học phần

1. Từ 05/09 đến 16/09/2022 (02 tuần của học kì), sinh viên được đăng kí thêm nhưng không được rút bớt học phần đã đăng kí.

Ghi chú: Trong 02 tuần học đầu tiên, nếu không được điểm danh thì sinh viên kiểm tra kĩ TKB cá nhân trên Cổng đăng kí tín chỉ xem mình có học nhầm lớp không? hoặc danh sách lớp có thiếu tên mình không? Nếu học đúng lớp mà không có tên trong danh sách lớp thì sinh viên báo cáo ngay với giảng viên, đồng thời liên hệ với Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

3. Sau ngày 16/9/2022, nếu không đăng kí học thì coi như sinh viên đã tự ý bỏ học. Nếu sinh viên đăng kí không đủ số lượng tín chỉ tối thiểu thì sinh viên sẽ không được tham gia học trong Học kì này và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học tạm thời.

4. Từ 19/09 đến 23/09/2022, sinh viên được rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí, nhưng không được đăng kí thêm học phần. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm quy định về số lượng tín chỉ tối thiểu.

5. Sau ngày 23/9/2022, nếu sinh viên không rút bớt thì học phần vẫn được giữ nguyên. Nếu sinh viên không đi học thì sẽ được xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F. Nhà trường bắt đầu tính toán học phí, do vậy sinh viên không thể thay đổi TKB được nữa.

V. Các kênh hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng kí tín chỉ

1. Hỗ trợ đăng kí, bổ sung, rút bớt học phần, bao gồm các học phần môn chung

- Hỗ trợ trực tiếp tại Phòng 111 nhà V vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 (13h30 – 17h00) trong các tuần từ ngày 15/8 đến ngày 23/9/2022.

- Hỗ trợ qua hòm thư điện tử:

   + Cô Nguyễn Thị Mai Ngân, email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

   + Thầy Nguyễn Danh Điệp, email: diepnd@hnue.edu.vn.

- Hỗ trợ thông qua điện thoại (giờ hành chính): 02437547696 (thầy Nguyễn Danh Điệp).  

- Hỗ trợ thông qua mạng xã hội – nhóm Facebook: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Hà Nội – HNUE tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/daotaohnue

2. Tư vấn về lựa chọn môn học: Thầy/cô cố vấn học tập của mỗi sinh viên.

3. Hỗ trợ đăng kí các môn chuyên ngành: Thầy/cô cán bộ giáo vụ của khoa.

4. Hỗ trợ xử lí sự cố kĩ thuật (quên mật khẩu, nghẽn mạng, mất môn đã đăng kí thành công...): Liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin qua email: quangvd@hnue.edu.vn (thầy Vi Đức Quang); baunt@hnue.edu.vn (thầy Nguyễn Trần Báu).

Lưu ý: Khi gửi emai, sinh viên cần mô tả rõ vấn đề và đính kèm ảnh chụp màn hình lỗi kĩ thuật để minh họa.