Chi tiết

Đăng ký xét TN HK2 năm học 2021-2022

>

Sinh viên đăng ký xét TN HK2 năm học 2021-2022

Chọn đợt xét: Đợt 2 năm 2022. 

Thời hạn đăng ký: trước 08h00 ngày 6/5/2022

Các thông báo khác