Chi tiết

Lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2012-2013

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email htbinh@hnue.edu.vn>

  

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Trường thông báo điều chỉnh lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sinh viên các khoá hệ chính qui

STT

Môn thi

Ngày, giờ thi lần 1

Ngày, giờ thi lần 2

       1    

Đường lối CM của ĐCSVN

07h30 ngày 15/12/2012

07h30 ngày 26/01/2013

       2    

Tư tưởng HCM

07h30 ngày 12/01/2013

09h30 ngày 26/01/2013

       3    

Tiếng Anh 3 (Từ lớp Tín chỉ 1 đến 20)

13h30 ngày 06/01/2013

15h30 ngày 26/01/2013

       4    

Tiếng Anh 3 (Từ lớp Tín chỉ 21 đến 35)

15h00 ngày 06/01/2013

       5    

Tiếng Nga/Pháp/Trung 3

15h00 ngày 06/01/2013

       6    

Những NLCB của CN Mác-Lênin Phần 2

07h30 ngày 06/01/2013

13h30 ngày 26/01/2013

       7    

Giáo dục học

15h00 ngày 05/01/2013

07h30 ngày 27/01/2013

       8    

Tâm lí học

09h30 ngày 06/01/2013

13h30 ngày 27/01/2013

       9    

Âm nhạc, Kỹ năng GT, Mỹ học và GDTM

09h00 ngày 12/01/2013

09h30 ngày 27/01/2013

   10    

Tiếng Nga/Pháp/Trung chuyên ngành

09h30 ngày 15/12/2012

15h30 ngày 27/01/2013

   11    

Những NLCB của CN Mác-Lênin Phần 1

07h30 ngày 05/01/2013

15h30 ngày 27/01/2013

   12    

Tiếng Anh 1 (Từ lớp Tín chỉ 1 đến 25)

09h30 ngày 05/01/2013

15h30 ngày 27/01/2013

   13    

Tiếng Anh 1 (Từ lớp Tín chỉ 26 đến 40)

13h30 ngày 05/01/2013

   14    

Tiếng Nga/Pháp/Trung 1

13h30 ngày 05/01/2013

   15    

Tin học đại cương

Ngày 12,13/01/2013

Ngày 26/01/2013

 

-          Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút, không có thẻ sinh viên không được dự thi.

-          Sinh viên hệ chính quy theo địa chỉ K62 đã hoàn thành môn chung nào sẽ không phải dự thi lại môn đó.

-          Sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện điểm phải đăng ký trên trang web http://daotao.hnue.edu.vn từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11/2012, sau đó nộp lệ phí thi các môn chung tại phòng 111 nhà V vào các ngày 26,27,28/11/2012 (các môn chuyên ngành nộp tại khoa). Sinh viên đã đăng ký nếu không dự thi sẽ bị tính điểm 0 vào điểm thi cải thiện.

-          Phòng thi và địa điểm thi sẽ thông báo trong mục “Lịch thi” của mỗi sinh viên.

Thô

              Thông báo: Các lớp học vào ngày 17/11/2012 tại nhà K1 chuyển sang học nhà C