Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016) có thể làm đơn theo mẫu sau:

Công văn 385

Mẫu đơn

Các thông báo khác
Hướng dẫn đăng ký tín chỉ (12/15/2010 17:25:12)
<< First | Prev |
12345678 [9] 1011
| Next | Last >>