Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016) có thể làm đơn theo mẫu sau:

Công văn 385

Mẫu đơn

Các thông báo khác
Thông báo K60 (01/09/2012 09:38:58)
Thông báo sinh viên K59, K60. (12/27/2011 00:29:44)
<< First | Prev |
1234567 [8] 91011
| Next | Last >>