Về việc tổ chức học kỳ hè cho SV K63

Sinh viên K63 trở về trước có nguyện vọng đăng ký các học học phần chưa đạt có thể đăng ký để được bố trí lịch học. Thời gian đăng ký từ ngày 22/5/2017 đến 27/5/2017

Đối với các môn chuyên ngành đăng ký tại khoa của mình

Đối với các môn chung đăng ký tại khoa phụ trách môn chung

Đối với môn QL hành chính nhà nước đăng ký tại P.Đào tạo

Đối với các môn GDTC đăng ký tại khoa GDTC: Thời gian:Sáng từ 8h00 - 11h00; chiều từ 14h00 - 16h30 (từ ngày 18-25/05/2017). Địa điểm: Khoa GDTC - Giáo vụ khoa; ĐT: 0915005939

Trân trọng!

Các thông báo khác
Thông báo K61 (02/01/2012 08:56:15)
Thông báo K60 (01/09/2012 09:38:58)
Thông báo sinh viên K59, K60. (12/27/2011 00:29:44)
<< First | Prev |
1234567 [8] 9101112
| Next | Last >>