Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016) có thể làm đơn theo mẫu sau:

Công văn 385

Mẫu đơn

Các thông báo khác
Thời gian đăng ký tín chỉ (07/29/2013 18:12:46)
<< First | Prev |
1234 [5] 67891011
| Next | Last >>