Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016) có thể làm đơn theo mẫu sau:

Công văn 385

Mẫu đơn

Các thông báo khác
Thông báo đăng ký học lại (09/16/2010 15:45:06)
Kết thúc đăng ký tín chỉ (09/07/2010 11:37:16)
Thông báo huỷ lớp tín chỉ (08/23/2010 17:31:53)
Thông tin phòng thi môn chung K59 (05/25/2010 09:46:32)
<< First | Prev |
123456789 [10] 11
| Next | Last >>