Điểm thi và lịch phúc khảo HK1 năm học 2016-2017
Hiện nay nhà trường đã hoàn thiện điểm các môn chung học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Lịch đăng ký phúc khảo Ngày 08/02/2017 (Thứ 4) tại Phòng 214 - Nhà Hiệu bộ
(Sinh viên KHÔNG phải làm đơn)

Update 20/02/2017:

Còn một số  sinh viên chưa nộp tiền thi lại (30.000đ), đề nghị các em nộp lại cho cô Giang (P.209 - Hiệu bộ). Những sinh viên chưa nộp tiền thi lại sẽ không được báo điểm thi. 
174 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)