Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016
Các sinh viên có lịch thi ngày 14/5/2016, 21/5/2016 nếu bị trùng lịch thi có thể đăng ký đổi lại trực tuyến (không phải làm đơn, không phải đăng ký tại P.Đào tạo)

Đăng ký tại đây

http://daotao.hnue.edu.vn/Forum/topicshow.aspx?id=2578

Kính báo!


12 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (04/19/2016 11:27:11)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (04/04/2016 08:55:24)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (03/23/2016 17:41:02)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (03/15/2016 09:15:18)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (02/24/2016 08:40:58)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (02/04/2016 11:44:15)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (01/21/2016 16:47:52)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (01/11/2016 08:46:30)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/09/2015 18:22:44)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (12/07/2015 14:35:46)
THÔNG BÁO : Học phần Thực hành nghề K64 (đợt 4) (11/22/2015 10:31:49)
Thông báo thời gian đăng ký thi cải thiện điểm (11/12/2015 16:06:28)
Thông báo kích hoạt tài khoản cá nhân của SV K65 (11/02/2015 08:23:46)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (đợt 3: Từ 2/11/2015 đến 28/11/2015) (10/26/2015 14:53:10)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 2014-2015 (10/13/2015 09:06:14)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (10/05/2015 08:40:50)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ và Danh sách chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (09/10/2015 16:22:08)
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (08/10/2015 17:06:12)
THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ (07/23/2015 00:11:36)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>