Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016) có thể làm đơn theo mẫu sau:

Công văn 385

Mẫu đơn

Các thông báo khác
Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 (04/25/2017 09:20:27)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>