Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61
  Sinh viên K61 còn nợ các học phần có thể đăng ký như sau:
     1. Các học phần chuyên ngành === > có thể đăng ký học trực tiếp tại các khoa chủ quản

     2. Đối với các môn chung === > sinh viên đăng ký tại các khoa phụ trách môn chung đó.
                  - Môn NLCB1: Đăng ký tại khoa Triết
                - Môn NLCB2, ĐLCM ĐCS, TTHCM : Đăng ký tại khoa LLCT&GDCD
                - Môn Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 : Đăng ký tại khoa Tiếng Anh
                - Môn Tiếng Pháp 1, Tiếng Pháp 2, Tiếng Pháp 3, Tiếng Pháp chuyên ngành : Đăng ký tại khoa Tiếng Pháp
                - Môn Tiếng Trung 1, Tiếng Trung 2, Tiếng Trung 3, Tiếng Trung chuyên ngành : Đăng ký tại BM Tiếng Trung
                - Môn Tiếng Nga 1, Tiếng Nga 2, Tiếng Nga 3, Tiếng Nga chuyên ngành : Đăng ký tại BM Tiếng Nga
                - Môn Tâm lý học, Giáo dục học : Đăng ký tại khoa Tâm lý Giáo dục
                - Môn Tin học đại cương : Đăng ký tại khoa Công nghệ thông tin
                - Môn GD thể chất : Đăng ký tại khoa GD thể chất.
        3. Môn QLHCNN & QL ngành GD và ĐT : Đăng ký trực tiếp phòng Đào tạo ( P.209); Lịch học ngày 27, 28/05/2015 tại phòng 704 nhà D3

                                                            (Sáng: Từ 7 giờ 00 ---> 11 giờ 00; Chiều : Từ 13 giờ ---- > 17 giờ 00 )
                              ________________________________________________________________


30 lượt truy cập
Các thông báo khác
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (04/30/2015 13:26:08)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (04/30/2015 14:33:09)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (04/21/2015 17:39:35)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (04/20/2015 09:38:33)
THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015 (03/18/2015 10:31:28)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2014-2015 (02/25/2015 08:41:54)
SV K61 lưu ý: lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (02/03/2015 16:22:35)
Về lịch thi lại môn chung HK1 năm 2014-2015 (01/31/2015 10:39:52)
Về việc : Sinh viên rút tín chỉ học kỳ II (2014-2015) và đăng ký phúc khảo các môn chung học kỳ I (2014 - 2015) (01/26/2015 10:15:29)
Thông báo: HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ TRONG HỌC KỲ II (2014 - 2015), vì sinh viên đăng ký không đủ lớp (01/16/2015 16:02:47)
Thông báo về việc cập nhật điểm thi HK1 năm học 2014-2015 (01/12/2015 22:53:06)
Quy định về một số khoản thu học phí (01/12/2015 14:15:49)
Thông báo : LỊCH ĐĂNG KỲ TÍN CHỈ CHO K63, K64 (12/31/2014 08:39:27)
Thay đổi lịch thi thi các môn chung ngày 3 và ngày 4 tháng 1 năm 2014 (12/22/2014 09:49:22)
THÔNG BÁO : LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ và CẤU TRÚC TKB KỲ II (2014-2015) (12/08/2014 08:25:41)
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2014-2015 (11/17/2014 15:05:51)
Thông báo thu học phí năm học 2014-2015 của SV cử nhân ngoài sư phạm (11/24/2014 09:34:46)
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (09/25/2014 08:24:09)
Điểm phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (08/25/2014 10:18:01)
<< First | Prev |
[1] 23456789
| Next | Last >>