Điểm phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2013-2014
Bổ sung điểm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn Âm nhạc

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

189

8.4

8.4

2

285

7.6

7.6

Môn Mỹ học và GD thẩm mỹ

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

8

7.5

7.5

2

78

6

6

3

334

5

5

Môn Tâm lý học

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

7

5

6

2

41

5

5

3

135

6

5

4

157

6

5.5

5

162

5

5

6

168

3

3

7

590

3

5

8

656

6

7

9

680

5

7.5

10

834

4.5

6

11

857

5.5

7.5

12

898

3

3

13

1077

6

6

14

1105

7

8.5

15

2010

7

7

16

2012

3

3

17

2018

6

7

18

2085

7.5

7.5

Môn Giáo dục học

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

39

7.5

7.5

2

83

8

8

3

107

6

6

4

119

6

6

5

144

5

5

6

282

7.5

7.5

7

285

5.5

5.5

8

317

5

5

9

354

7.5

7

10

360

5

5

11

419

6

7

12

445

5.5

5.5

13

597

4.5

7

14

601

5

6

15

2035

7.5

7.5

Môn Kỹ năng giao tiếp

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

327

6

6

2

333

7

7

3

400

6

6

4

510

7

7

5

614

7

7

6

620

5.5

5.5

7

626

6.5

6.5

Môn Nguyên lý cơ bản 1

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

2

7

7

2

90

7

7

3

99

4

4

4

309

8

8

5

318

3

3

6

342

7.5

7.5

7

372

6

6

8

556

5

5

9

606

8

8

10

682

8

7

Môn Nguyên lý cơ bản 2

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

259

6

6.5

2

373

5

5.5

3

378

5

5.5

4

469

6

6

5

518

5

5

6

527

3

3

7

569

5

5.5

8

978

7

7

9

995

7

7

10

2058

5

5

11

2072

1

1

Môn Đ­ường lối CM của ĐCS VN

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

49

3

3

2

61

1.5

1.5

3

73

6

6

4

98

6

6

5

186

6

6

6

189

3

2.5

7

201

7

7

8

203

5

5

9

216

8

7

10

382

5

5

11

444

3

3

12

573

6

6

13

577

5

5

14

584

2

2

15

616

6.5

6.5

16

652

4.5

4.5

17

654

5

5

18

708

7

7

19

729

5

5

20

731

8

8

21

742

6

6

22

864

3

3

23

869

1

1

24

877

4

4

25

886

2

1.5

26

888

1

1

27

890

2.5

2.5

28

896

1

1

29

904

3

3

30

919

2

2

31

1090

6

6

32

2023

5

5

33

2030

4

4

34

2058

1

1

35

2072

3

3

36

2074

3

3

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

STT

SBD

Điểm cũ

Điểm PK

1

65

8

8

2

160

5

5

3

182

0

1.5

4

193

7.5

7.5

5

255

4

4

6

354

5

5

7

426

8

8

8

474

8

8

9

578

8

8.5

10

660

8

8.5

11

922

7

7

12

965

6

6

350 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Sinh viên K63 thuộc ngành Sư phạm cử nhân chưa đăng ký môn Kiến tập Sư phạm (COMM 010) (08/29/2014 09:35:06)
Thông báo về việc đăng ký học của sinh viên K64 CQĐC (08/22/2014 10:29:54)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học sáng thứ 7 (ngày 23/08/2014) nhà K1 đến nhà D3 (08/19/2014 14:19:22)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ kỳ I năm học 2014 - 2015, do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (08/11/2014 10:04:00)
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2014 - 2015 (07/21/2014 02:35:36)
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (05/30/2014 10:42:05)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (05/12/2014 16:15:03)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (05/08/2014 10:49:07)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (04/24/2014 15:30:49)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (04/28/2014 16:35:13)
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (04/23/2014 17:13:55)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (03/30/2014 09:19:22)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (03/17/2014 17:56:31)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (02/27/2014 14:26:05)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (02/26/2014 11:14:13)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (01/16/2014 11:15:56)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (01/20/2014 15:07:07)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (01/06/2014 08:45:50)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/06/2013 16:24:58)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>