Thông báo thu học phí năm học 2014-2015 của SV cử nhân ngoài sư phạm
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về một số khoản thu như sau:

I.    Định mức học phí các hệ đào tạo như sau:
1.1. Hệ đào tạo Đại học các ngành ngoài sư phạm:
Các ngành khoa học xã hội:                  550.000đ/tháng
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT:          650.000đ/tháng

Định mức học phí mỗi tín chỉ như sau:
Các ngành khoa học xã hội:               170.000đ/tín chỉ
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT:          200.000đ/tín chỉ

1.2. Hệ đào tạo Cao đẳng:
Các ngành khoa học xã hội:               440.000đ/tháng
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT:           520.000đ/tháng

Định mức học phí mỗi tín chỉ  như sau:
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT:          140.000đ/tín chỉ

Học phí được thu mỗi năm10 tháng cho tất cả các hệ đào tạo trên.
( Sinh viên các ngành sư phạm không phải nộp học phí, sinh viên hệ chính quy địa chỉ nộp kinh phí đào tạo theo hợp đồng với các địa phương).
II. Tổ chức thu học phí:
A. Hệ đại học và cao đẳng
2.1. Sinh viên đại học và cao đẳng học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ được học trong học kỳ (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, nhưng đối với sinh viên học lại những học phần này phải đóng tiền học lại, thi lại như qui định ở mục III).
      2.2. Quy định thời gian thu học phí cho hệ đại học và cao đẳng:
     Học phí thu theo số tín chỉ đã đăng ký học với phòng đào tạo theo từng học kỳ và mỗi học kỳ chia làm chia làm 2 đợt   ( Đợt 1: tạm nộp mỗi sinh viên 5 tín chỉ/1 học kỳ; đợt 2 nộp nốt số còn lại sau khi có quyết định của Trường về học phí của từng khoa)

Đợt 2: Quyết toán Học kỳ 1/ 2014-2015:

Thứ 2, thứ 3 ngày 01 và 02/12/2014:  Các khoa Toán, CNTT, SPKT
Thứ 4, thứ 5 ngày 03 và 04/12/2014:  Các khoa Sinh học, Ngữ Văn, Tâm lý
Thứ 6 ngày 05/12/2014 và thứ 2 ngày 08/12/2014:  Các khoa CTXH, VNH
Địa điểm thu: Phòng KH – TC sẽ cử người xuống thu tại văn phòng các khoa


Thứ 3, 4, 5, 6 ngày 09 đến 12/12/2014 thu bổ sung học phí của sinh viên các khoa tại phòng 304 (phòng Thủ quỹ) – Phòng KHTC – Nhà Hiệu bộ - Gặp chị Hà.
Lưu ý:
- Ngoài thời gian trên những sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được dự thi học kỳ.
-  Kinh phí học lại, học cải thiện của sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm Phòng KH-TC sẽ thu cùng học phí theo định mức như học phí.

Kính báo!

1 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2014-2015 (11/17/2014 15:05:51)
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (09/25/2014 08:24:09)
Điểm phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (08/25/2014 10:18:01)
THÔNG BÁO: Sinh viên K63 thuộc ngành Sư phạm cử nhân chưa đăng ký môn Kiến tập Sư phạm (COMM 010) (08/29/2014 09:35:06)
Thông báo về việc đăng ký học của sinh viên K64 CQĐC (08/22/2014 10:29:54)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học sáng thứ 7 (ngày 23/08/2014) nhà K1 đến nhà D3 (08/19/2014 14:19:22)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ kỳ I năm học 2014 - 2015, do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (08/11/2014 10:04:00)
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2014 - 2015 (07/21/2014 02:35:36)
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (05/30/2014 10:42:05)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (05/12/2014 16:15:03)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (05/08/2014 10:49:07)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (04/24/2014 15:30:49)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (04/28/2014 16:35:13)
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (04/23/2014 17:13:55)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (03/30/2014 09:19:22)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (03/17/2014 17:56:31)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (02/27/2014 14:26:05)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (02/26/2014 11:14:13)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (01/16/2014 11:15:56)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>