Thông báo về việc học bù môn Thực hành kỹ năng GD

Mọi thông tin xin liên hệ TT Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm. email diepnd@hnue.edu.vn

Theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một số sinh viên tham gia chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết của thành phố Hà Nội vào ngày 9/9/2017 (Thứ Bẩy). Do vậy, một số sinh viên chính quy không thể học được phần lý thuyết môn Thực hành kỹ năng giáo dục theo kế hoạch.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm bố trí cho các sinh viên chính quy chưa học phần lý thuyết môn Thực hành kỹ năng Giáo dục sẽ học bù vào chiều ngày 15/09/2017 (Thứ Sáu). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 17h30 ngày 15/9/2017 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm học: Phòng 809 nhà D3

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm

 

Các thông báo khác
Thông báo hủy lớp tín chỉ (08/28/2017 09:28:04)
Hỗ trợ đăng ký tín chỉ (08/14/2017 08:30:47)
Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 (04/25/2017 09:20:27)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>