THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016)
Thông tin phản ánh về Email : diepnd@hnue.edu.vn
-----------------------------------------
                      Lịch đăng ký học cải thiện điểm D cho K64

K64

 

Ngày 31/08/2015 ----- > 04/09/2015

- Sinh viên có điểm D, làm đơn (theo mẫu) lấy tại P 111 nhà V .

- Nộp phòng Đào tạo (phòng 111 nhà V , trong giờ hành chính) === > Xử lý

- Lên mạng đăng ký môn học bình thường

            Lịch chỉnh sửa lại TKB và nhận đơn khiếu nại

 

K64

Ngày 07/09/2015 --- > 11/09/2015

*).Sinh viên có thể vào mạng điểu chỉnh lại TKB cho phù hợp nhất

 

Ngày 14/09/2015----> 18/09/2015

*).Nhận đơn thắc mắc, khiếu nại (đơn có chữ ký BCN khoa quản lý) == >  nộp phòng Đào tạo để giải quyết tại P 111 nhà V (trong giờ hành chính)

 *). Cho phéo rút bớt tín chỉ, nhưng không cho phép đăng ký thêm môn học, tại P 111 nhà V (trong giờ hành chính)

     Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ I năm 2015 - 2016